Welkom bij het participatiefonds

altijd een stap vooruit

Over het Participatiefonds

Het Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen bij de beëindiging van een dienstverband. lees meer

artikelen

 • Vacature: functioneel beheerder

  Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn op zoek naar... Lees meer

 • Vernieuwde Onderwijsvacaturebank voor snellere match tussen basisscholen en werkzoekende leerkrachten

  De Onderwijsvacaturebank, de online vacaturebank voor het... Lees meer

 • Ambassadeurs sectorplan PO delen ervaringen over mobiliteit en uitwisseling personeel

  Het sectorplan PO heeft een landelijk netwerk van ambassadeurs... Lees meer

 • CAO bestuurders in relatie tot de werkingssfeer van het Participatiefonds

  Gezien de actualiteit attenderen wij u graag nogmaals op dit... Lees meer

Werkzoekenden

Dit moet u weten over uw uitkering en de hulp die het Participatiefonds kan bieden bij het zoeken naar een nieuwe baan. lees meer

Wijzigingen werkloosheidsuitkering

Is uw werkloosheidsuitkering ingegaan vóór 1 juli 2015? Dan gelden er door de wetswijziging van 1 juli 2015 voor u op sommige punten andere regels.

'Afkomstig uit het primair onderwijs'?

Op participatiefonds.nl vindt u wat u moet weten als u werkloos bent geworden of na werkloosheid weer (deels aan het werk gaat). Meer detailinformatie over de verschillende onderwerpen vindt u in de brochure.

Werkgevers

Als u een dienstverband van een medewerker beëindigt, kunt u bij het Participatiefonds een verzoek indienen voor een vergoeding van de uitkeringskosten. lees meer

Sectorplan Primair Onderwijs: maak gebruik van de mogelijkheden

Het sectorplan biedt u mogelijkheden om samen knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken, ontslag van onderwijspersoneel te voorkomen en jong personeel te behouden.