Welkom bij het participatiefonds

altijd een stap vooruit

Over het Participatiefonds

Het Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen bij de beëindiging van een dienstverband.  lees meer

artikelen

  • Wijziging Reglement Participatiefonds 2018-2019 naar aanleiding van de CAO PO 2018-2019

    Op 19 juli 2018 is de CAO PO 2018-2019 in werking getreden. In... Lees meer

  • Rddf-ontslagen in relatie tot reglement Pf

    In de CAO PO 2016-2017 is voor het bijzonder onderwijs de... Lees meer

  • Artikel 4:3 reglement Participatiefonds voor schooljaar 2018-2019

    Het Reglement Participatiefonds voor het schooljaar 2018-2019 is... Lees meer

Werkzoekenden

Dit moet u weten over uw uitkering en de hulp die het Participatiefonds biedt bij het zoeken naar een nieuwe baan.  lees meer

Per 1 mei 2018 vrijstelling sollicitatieplicht bij AOW-leeftijd binnen 1 jaar

Sinds 1 mei 2018 is bij UWV een landelijke regeling van kracht die werkzoekenden een aantal vrijstellingen geeft.

Wijzigingen werkloosheidsuitkering

Is uw werkloosheidsuitkering ingegaan vóór 1 juli 2015? Dan gelden er door de wetswijziging van 1 juli 2015 voor u op sommige punten andere regels.

'Afkomstig uit het primair onderwijs'?

Op participatiefonds.nl vindt u wat u moet weten als u werkloos bent geworden of na werkloosheid weer (deels aan het werk gaat). Meer detailinformatie over de verschillende onderwerpen vindt u in de brochure.

Werkgevers

Als u een dienstverband van een medewerker beëindigt, kunt u bij het Participatiefonds een verzoek indienen voor een vergoeding van de uitkeringskosten.  lees meer

Praat mee over de aanpak lerarentekort

Op maandag 11 februari vindt de bijeenkomst 'Vergroten van de vijver' plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Hoe kunnen we (regionaal) het lerarentekort aanpakken? Het wordt een inspiratiebijeenkomst vol presentaties, workshops, ontmoetingen en samenwerkingen. Ook minister Slob is aanwezig. Praat u ook mee?

Vernieuwde re-integratieaanpak en bemiddeling

Met een vernieuwde aanpak wil het Participatiefonds de komende twee jaar ongeveer 1000 leerkrachten die nu in een uitkeringssituatie zitten aan de slag helpen. Persoonlijke begeleiding en bemiddeling op maat zijn daarbij essentieel.

Extra verlaging premie Participatiefonds per 1 januari 2019

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten de premie per 1 januari 2019 te verlagen van 5,25% naar 4,00%.

Duidelijkheid over een nieuwe toekomst

Het bestuur van het Vervangings- en Participatiefonds is blij dat er na lange tijd van onduidelijkheid nu een helder standpunt van de huidige minister is. Dit heeft hij verwoord in een brief aan de Tweede Kamer die de sector koers en richting biedt over de toekomst van beide fondsen.

Regelingen maken aannemen uitkeringsgerechtigde leerkracht makkelijker

Het lerarentekort is groot. Overal worden inspanningen gedaan om voldoende leerkrachten voor de klas te krijgen. Een van de mogelijkheden is om een leerkracht uit een uitkeringssituatie in dienst te nemen. Heeft u dat al eens overwogen? Wellicht was u wat huiverig voor de financiële risico’s die de instroomtoets misschien met zich meebrengt. Op zich een begrijpelijke aarzeling. Aan de andere kant natuurlijk erg jammer, want er zit veel potentieel in deze groep onderwijsbevoegden. Het Participatiefonds heeft daarom een nieuwe regeling in het leven geroepen om de financiële drempel op dit punt bij u weg te nemen. Daarnaast zijn er nog andere regelingen die ondersteuning bieden.

Werkdrukgelden en loonsverhoging geen invloed op ontslagruimte

Het Participatiefonds houdt de werkdrukgelden die de scholen dit jaar ontvangen en buiten beschouwing bij de berekening van de ontslagruimte.

Rentree Special over modernisering en re-integratieaanpak

Het Participatiefonds is volop in beweging. We gaan een bijdrage leveren aan het verminderen van het lerarentekort met het project ‘1000 Leerkrachten aan het werk’ en werken hard aan de modernisering van het stelsel.

Onderzoeksrapport Van goede naar betere dienstverlening

Onderzoeksbureau Panteia heeft voor ons een tevredenheids- en behoeftenonderzoek uitgevoerd. Wat vinden de mensen die voor het primair onderwijs werken van onze dienstverlening, hoe kunnen we die verbeteren en wat kunnen we in de toekomst voor de sector betekenen? De belangrijkste conclusies staan in de samenvatting van het rapport.

Premieheffing voor poolmedewerkers

Vanaf 1 augustus (ingang van reglementsjaar 2018-2019) zijn schoolmedewerkers die aangesteld zijn in een pool premieplichtig.

Modernisering Participatiefonds

In de bestuursvergadering van 12 maart jl. is het advies van sociale partners binnen het primair onderwijs over de modernisering van het Participatiefonds door het bestuur van het Participatiefonds overgenomen.