Welkom bij het participatiefonds

altijd een stap vooruit

Over het Participatiefonds

Het Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen bij de beëindiging van een dienstverband.  lees meer

artikelen

  • Wijziging Reglement Participatiefonds 2018-2019 naar aanleiding van de CAO PO 2018-2019

    Op 19 juli 2018 is de CAO PO 2018-2019 in werking getreden. In... Lees meer

  • Rddf-ontslagen in relatie tot reglement Pf

    In de CAO PO 2016-2017 is voor het bijzonder onderwijs de... Lees meer

  • Artikel 4:3 reglement Participatiefonds voor schooljaar 2018-2019

    Het Reglement Participatiefonds voor het schooljaar 2018-2019 is... Lees meer

Werkzoekenden

Dit moet u weten over uw uitkering en de hulp die het Participatiefonds biedt bij het zoeken naar een nieuwe baan.  lees meer

E-learning via de Participatiefonds Academie

Het Participatiefonds biedt werkzoekenden met een uitkering online cursussen aan. Daarmee kunnen ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De Participatiefonds Academie is een online leeromgeving met meer dan 100 e-learnings voor onderwijsondersteunend personeel, leerkrachten en schoolleiders.

Per 1 mei 2018 vrijstelling sollicitatieplicht bij AOW-leeftijd binnen 1 jaar

Sinds 1 mei 2018 is bij UWV een landelijke regeling van kracht die werkzoekenden een aantal vrijstellingen geeft.

Wijzigingen werkloosheidsuitkering

Is uw werkloosheidsuitkering ingegaan vóór 1 juli 2015? Dan gelden er door de wetswijziging van 1 juli 2015 voor u op sommige punten andere regels.

'Afkomstig uit het primair onderwijs'?

Op participatiefonds.nl vindt u wat u moet weten als u werkloos bent geworden of na werkloosheid weer (deels aan het werk gaat). Meer detailinformatie over de verschillende onderwerpen vindt u in de brochure.

Werkgevers

Als u een dienstverband van een medewerker beëindigt, kunt u bij het Participatiefonds een verzoek indienen voor een vergoeding van de uitkeringskosten.  lees meer

Onderzoek naar stille reserve in de WW

Een groot aantal bevoegde leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel heeft momenteel een werkloosheidsuitkering. Deze groep wordt ‘de stille reserve in de WW’ genoemd. Het ministerie van OCW liet onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar deze groep door onderzoeksbureau Regioplan.

Telefoonnummers Helpdesk Pf voor werkgevers en Onderwijsvacaturebank gewijzigd

Sinds 1 juli 2019 zijn de Helpdesk Participatiefonds voor werkgevers en de Helpdesk van de Onderwijsvacaturebank bereikbaar via nieuwe telefoonnummers.

Reglement Participatiefonds 2019-2020 beschikbaar

Het bestuur van het Participatiefonds heeft het Reglement Participatiefonds voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld. Dit reglement treedt op 1 augustus 2019 in werking. Er zijn twee wijzigingen ten opzichte van het reglement van het voorgaande schooljaar.

Slobcast: mensen met passie voor het PO behouden

Voor zijn ‘Slobcast’ sprak minister Slob met Yvonne Bezemer, casemanager van het Participatiefonds (Pf), en Ravi, die vanuit de WW wil terugkeren in het onderwijs. Yvonne legt uit wat zij doet om mensen voor het PO te behouden. Ravi vertelt zijn verhaal; hoe hij met zijn hart koos voor het PO en hoe het Pf hem op weg geholpen heeft.

Rentree mei 2019 is uit

Het gratis magazine van Vervangingsfonds/Participatiefonds is uit. Hierin leest u o.a. meer over de modernisering van het Participatiefonds, regionale en landelijke initiatieven in de strijd tegen het lerarentekort en een te hoog ziekteverzuim? Doe mee met Plan V.

Modernisering Pf: waarom en hoe?

Het Participatiefonds (Pf) is bezig met het hervormen en verbeteren van de dienstverlening. We noemen dit de “Modernisering Pf”. In 2020 willen we deze doorgevoerd hebben. Hier zetten we het waarom en het hoe van de veranderingen op een rij

Wetsvoorstel voor toekomst Vf en Pf

De eerste versie van het concept wetsvoorstel voor de ‘beëindiging aansluiting bij het Vervangingsfonds en de hervorming van het Participatiefonds’ is door middel van een internetconsultatie openbaar gemaakt. Wat houdt dit wetsvoorstel in grote lijnen in en wat is het verdere traject na deze versie?

Onze regioteams zijn aan de slag

Sinds begin dit jaar hebben we onze dienstverlening uitgebreid en bieden we deze vooral regionaal aan. In elke regio staat een regioteam van specialisten voor u klaar om met u mee te denken. Zij ondersteunen bij actuele onderwerpen zoals verzuim, werkdruk, arbo , personeelsbeleid en wet- en regelgeving . Ook kunnen zij u helpen door te bemiddelen bij vacatures of bij een van werk-naar-werk-traject. Benieuwd naar onze aanpak?

Terugblik op bijeenkomst regionale aanpak lerarentekort

Maandag 11 februari 2019 kwamen verschillende partijen uit de onderwijssector in de Jaarbeurs bij elkaar om te bespreken hoe we het toenemende lerarentekort effectief aan kunnen pakken. Een nieuwe subsidieregeling moet regionale samenwerking tussen schoolbesturen stimuleren.

1000 leerkrachten aan de slag

Sinds de zomer van 2018 werkt het Participatiefonds met een nieuwe manier van re-integreren voor onderwijspersoneel met een uitkering. Op deze ‘reservebank’ zit namelijk een groot potentieel aan kwaliteit en werkkracht. Daar kan de hele sector van profiteren! Het doel is om binnen twee jaar 1000 leerkrachten aan de slag te helpen.

Extra verlaging premie Participatiefonds per 1 januari 2019

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten de premie per 1 januari 2019 te verlagen van 5,25% naar 4,00%.

Vernieuwde re-integratieaanpak en bemiddeling

Met een vernieuwde aanpak wil het Participatiefonds de komende twee jaar ongeveer 1000 leerkrachten die nu in een uitkeringssituatie zitten aan de slag helpen. Persoonlijke begeleiding en bemiddeling op maat zijn daarbij essentieel.

Regelingen maken aannemen uitkeringsgerechtigde leerkracht makkelijker

Het lerarentekort is groot. Overal worden inspanningen gedaan om voldoende leerkrachten voor de klas te krijgen. Een van de mogelijkheden is om een leerkracht uit een uitkeringssituatie in dienst te nemen. Heeft u dat al eens overwogen? Wellicht was u wat huiverig voor de financiële risico’s die de instroomtoets misschien met zich meebrengt. Op zich een begrijpelijke aarzeling. Aan de andere kant natuurlijk erg jammer, want er zit veel potentieel in deze groep onderwijsbevoegden. Het Participatiefonds heeft daarom een nieuwe regeling in het leven geroepen om de financiële drempel op dit punt bij u weg te nemen. Daarnaast zijn er nog andere regelingen die ondersteuning bieden.

Duidelijkheid over een nieuwe toekomst

Het bestuur van het Vervangings- en Participatiefonds is blij dat er na lange tijd van onduidelijkheid nu een helder standpunt van de huidige minister is. Dit heeft hij verwoord in een brief aan de Tweede Kamer die de sector koers en richting biedt over de toekomst van beide fondsen.

Werkdrukgelden en loonsverhoging geen invloed op ontslagruimte

Het Participatiefonds houdt de werkdrukgelden die de scholen dit jaar ontvangen en buiten beschouwing bij de berekening van de ontslagruimte.

Rentree Special over modernisering en re-integratieaanpak

Het Participatiefonds is volop in beweging. We gaan een bijdrage leveren aan het verminderen van het lerarentekort met het project ‘1000 Leerkrachten aan het werk’ en werken hard aan de modernisering van het stelsel.

Premieheffing voor poolmedewerkers

Vanaf 1 augustus (ingang van reglementsjaar 2018-2019) zijn schoolmedewerkers die aangesteld zijn in een pool premieplichtig.