Welkom bij het participatiefonds

altijd een stap vooruit

Over het Participatiefonds

Het Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen bij de beëindiging van een dienstverband.  lees meer

artikelen

 • Vacature Functioneel Beheerder

  Lees meer

 • Premie per 1 januari 2017

  Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om de premie... Lees meer

 • Onderzoek in het kader van banenafspraak Primair Onderwijs

  Dankzij de Banenafspraak krijgen mensen met uiteenlopende... Lees meer

 • Gevolgen cao PO 2016-2017 voor het Reglement Participatiefonds

  In de cao PO 2016-2017 is een aantal nieuwe contractvormen en een... Lees meer

 • Praktijkverhalen over het sectorplan PO

  In het online magazine van het sectorplan PO leest u aan de hand... Lees meer

 • Slotconferentie Sectorplan PO: Trots op samenwerking voor behoud leerkrachten

  Regionale samenwerking van schoolbesturen versterkt goed... Lees meer

 • Jaarlijkse premievaststelling

  Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om de premie... Lees meer

 • Online lerarenpool voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

  Vanaf nu kunnen schoolbesturen in het basisonderwijs via een... Lees meer

Werkzoekenden

Dit moet u weten over uw uitkering en de hulp die het Participatiefonds kan bieden bij het zoeken naar een nieuwe baan.  lees meer

Wijzigingen werkloosheidsuitkering

Is uw werkloosheidsuitkering ingegaan vóór 1 juli 2015? Dan gelden er door de wetswijziging van 1 juli 2015 voor u op sommige punten andere regels.

'Afkomstig uit het primair onderwijs'?

Op participatiefonds.nl vindt u wat u moet weten als u werkloos bent geworden of na werkloosheid weer (deels aan het werk gaat). Meer detailinformatie over de verschillende onderwerpen vindt u in de brochure.

Werkgevers

Als u een dienstverband van een medewerker beëindigt, kunt u bij het Participatiefonds een verzoek indienen voor een vergoeding van de uitkeringskosten.  lees meer

Cao Bestuurders PO valt onder de werkingssfeer van het Participatiefonds

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten het eerder genomen besluit van 13 mei 2015 omtrent aansluiting cao Bestuurders PO te herzien.

Wijziging rekeningnummer Participatiefonds per 1 januari 2017

Het huidige rekeningnummer voor de premiebetaling vervalt per 1 januari 2017. Met ingang van 1 januari 2017 dienen schoolbesturen de maandelijks verschuldigde premie over te maken naar het nieuwe rekeningnummer van het Participatiefonds bij ING : NL53INGB0004007591.

Reglement 2016-2017 gepubliceerd

Het bestuur van het Participatiefonds heeft het reglement 2016-2017 vastgesteld.

Rekenhulp 2016-2017 beschikbaar

Met de rekenhulp personele bekostiging 2016-2017 kunt u de ontslagruimte berekenen bij formatieve beëindigingsgronden. Dit is noodzakelijk voor het indienen van vergoedingsverzoeken op basis van formatieve beëindigingsgronden.

Meevaller sector door bestuursbesluit

Het bestuur besluit af te zien van de incassering van gereserveerde bedragen.