Welkom bij het participatiefonds

altijd een stap vooruit

Over het Participatiefonds

Het Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen bij de beëindiging van een dienstverband.  lees meer

artikelen

 • Gevolgen cao PO 2016-2017 voor het Reglement Participatiefonds

  In de cao PO 2016-2017 is een aantal nieuwe contractvormen en een... Lees meer

 • Jaarlijkse premievaststelling

  Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om de premie... Lees meer

 • Service Manager (32 tot 36 uur)

  Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn op zoek naar... Lees meer

 • Praktijkverhalen over het sectorplan PO

  In het online magazine van het sectorplan PO leest u aan de hand... Lees meer

 • Slotconferentie Sectorplan PO: Trots op samenwerking voor behoud leerkrachten

  Regionale samenwerking van schoolbesturen versterkt goed... Lees meer

 • Vacature: Projectleider ICT

  Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn op zoek naar... Lees meer

 • Online lerarenpool voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

  Vanaf nu kunnen schoolbesturen in het basisonderwijs via een... Lees meer

 • CAO bestuurders in relatie tot de werkingssfeer van het Participatiefonds

  Gezien de actualiteit attenderen wij u graag nogmaals op dit... Lees meer

Werkzoekenden

Dit moet u weten over uw uitkering en de hulp die het Participatiefonds kan bieden bij het zoeken naar een nieuwe baan.  lees meer

Wijzigingen werkloosheidsuitkering

Is uw werkloosheidsuitkering ingegaan vóór 1 juli 2015? Dan gelden er door de wetswijziging van 1 juli 2015 voor u op sommige punten andere regels.

'Afkomstig uit het primair onderwijs'?

Op participatiefonds.nl vindt u wat u moet weten als u werkloos bent geworden of na werkloosheid weer (deels aan het werk gaat). Meer detailinformatie over de verschillende onderwerpen vindt u in de brochure.

Werkgevers

Als u een dienstverband van een medewerker beëindigt, kunt u bij het Participatiefonds een verzoek indienen voor een vergoeding van de uitkeringskosten.  lees meer

Reglement 2016-2017 gepubliceerd

Het bestuur van het Participatiefonds heeft het reglement 2016-2017 vastgesteld.

Meevaller sector door bestuursbesluit

Het bestuur besluit af te zien van de incassering van gereserveerde bedragen.

Sectorplan Primair Onderwijs: maak gebruik van de mogelijkheden

Het sectorplan biedt u mogelijkheden om samen knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken, ontslag van onderwijspersoneel te voorkomen en jong personeel te behouden.