Welkom bij het participatiefonds

altijd een stap vooruit

Over het Participatiefonds

Het Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen bij de beëindiging van een dienstverband.  lees meer

artikelen

 • Service Manager (32 tot 36 uur)

  Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn op zoek naar... Lees meer

 • Praktijkverhalen over het sectorplan PO

  In het online magazine van het sectorplan PO leest u aan de hand... Lees meer

 • Slotconferentie Sectorplan PO: Trots op samenwerking voor behoud leerkrachten

  Regionale samenwerking van schoolbesturen versterkt goed... Lees meer

 • Vacature: Inkoper (36 uur)

  Voor de afdeling Bedrijfsvoering is het Vervangingsfonds en het... Lees meer

 • Vacature: Projectleider ICT

  Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn op zoek naar... Lees meer

 • Online lerarenpool voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

  Vanaf nu kunnen schoolbesturen in het basisonderwijs via een... Lees meer

 • Vernieuwde Onderwijsvacaturebank voor snellere match tussen basisscholen en werkzoekende leerkrachten

  De Onderwijsvacaturebank, de online vacaturebank voor het... Lees meer

 • Ambassadeurs sectorplan PO delen ervaringen over mobiliteit en uitwisseling personeel

  Het sectorplan PO heeft een landelijk netwerk van ambassadeurs... Lees meer

 • CAO bestuurders in relatie tot de werkingssfeer van het Participatiefonds

  Gezien de actualiteit attenderen wij u graag nogmaals op dit... Lees meer

Werkzoekenden

Dit moet u weten over uw uitkering en de hulp die het Participatiefonds kan bieden bij het zoeken naar een nieuwe baan.  lees meer

Wijzigingen werkloosheidsuitkering

Is uw werkloosheidsuitkering ingegaan vóór 1 juli 2015? Dan gelden er door de wetswijziging van 1 juli 2015 voor u op sommige punten andere regels.

'Afkomstig uit het primair onderwijs'?

Op participatiefonds.nl vindt u wat u moet weten als u werkloos bent geworden of na werkloosheid weer (deels aan het werk gaat). Meer detailinformatie over de verschillende onderwerpen vindt u in de brochure.

Werkgevers

Als u een dienstverband van een medewerker beëindigt, kunt u bij het Participatiefonds een verzoek indienen voor een vergoeding van de uitkeringskosten.  lees meer

Mededeling aanpassing reglement in verband met nieuwe cao’

Vanwege de voortgaande cao-onderhandelingen kan het reglement van het Participatiefonds nog niet aan de cao PO worden aangepast.

Meevaller sector door bestuursbesluit

Het bestuur besluit af te zien van de incassering van gereserveerde bedragen.

Sectorplan Primair Onderwijs: maak gebruik van de mogelijkheden

Het sectorplan biedt u mogelijkheden om samen knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken, ontslag van onderwijspersoneel te voorkomen en jong personeel te behouden.