Welkom bij het participatiefonds

altijd een stap vooruit

Over het Participatiefonds

Het Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen bij de beëindiging van een dienstverband.  lees meer

artikelen

  • Reglement Participatiefonds voor schooljaar 2018-2019

    Het Reglement Participatiefonds voor het schooljaar 2018-2019 is... Lees meer

  • Schoolbesturen bundelen krachten in nieuw platform

    Zeven schoolbesturen in de regio Zuidoost-Brabant hebben samen... Lees meer

  • Geke Faber nieuwe voorzitter Participatiefonds en Vervangingsfonds

    Het Bestuur van het Participatiefonds en Vervangingsfonds heeft... Lees meer

Werkzoekenden

Dit moet u weten over uw uitkering en de hulp die het Participatiefonds biedt bij het zoeken naar een nieuwe baan.  lees meer

Per 1 mei 2018 vrijstelling sollicitatieplicht bij AOW-leeftijd binnen 1 jaar

Sinds 1 mei 2018 is bij UWV een landelijke regeling van kracht die werkzoekenden een aantal vrijstellingen geeft.

Wijzigingen werkloosheidsuitkering

Is uw werkloosheidsuitkering ingegaan vóór 1 juli 2015? Dan gelden er door de wetswijziging van 1 juli 2015 voor u op sommige punten andere regels.

'Afkomstig uit het primair onderwijs'?

Op participatiefonds.nl vindt u wat u moet weten als u werkloos bent geworden of na werkloosheid weer (deels aan het werk gaat). Meer detailinformatie over de verschillende onderwerpen vindt u in de brochure.

Werkgevers

Als u een dienstverband van een medewerker beëindigt, kunt u bij het Participatiefonds een verzoek indienen voor een vergoeding van de uitkeringskosten.  lees meer

Werkdrukgelden en loonsverhoging geen invloed op ontslagruimte

Het Participatiefonds houdt de werkdrukgelden die de scholen dit jaar ontvangen en buiten beschouwing bij de berekening van de ontslagruimte.

Geen premiewijziging Participatiefonds per 1 augustus 2018

Er komt geen tussentijdse aanpassing op de premie voor het Participatiefonds. Deze blijft dus gehandhaafd op het huidige niveau (5,25%).

Spreekuur van het Participatiefonds

Elke eerste woensdag van de maand houdt het Participatiefonds spreekuur in Den Haag. Heeft u behoefte aan antwoorden op vragen over bijvoorbeeld het reglement of het indienen van vergoedingsverzoeken? Dan kunt u bij ons terecht. We maken graag een afspraak.

Rentree Special over modernisering en re-integratieaanpak

Het Participatiefonds is volop in beweging. We gaan een bijdrage leveren aan het verminderen van het lerarentekort met het project ‘1000 Leerkrachten aan het werk’ en werken hard aan de modernisering van het stelsel.

Onderzoeksrapport Van goede naar betere dienstverlening

Onderzoeksbureau Panteia heeft voor ons een tevredenheids- en behoeftenonderzoek uitgevoerd. Wat vinden de mensen die voor het primair onderwijs werken van onze dienstverlening, hoe kunnen we die verbeteren en wat kunnen we in de toekomst voor de sector betekenen? De belangrijkste conclusies staan in de samenvatting van het rapport.

Premieheffing voor poolmedewerkers

Vanaf 1 augustus (ingang van reglementsjaar 2018-2019) zijn schoolmedewerkers die aangesteld zijn in een pool premieplichtig.

Modernisering Participatiefonds

In de bestuursvergadering van 12 maart jl. is het advies van sociale partners binnen het primair onderwijs over de modernisering van het Participatiefonds door het bestuur van het Participatiefonds overgenomen.