Welkom bij het participatiefonds

altijd een stap vooruit

Over het Participatiefonds

Het Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen bij de beëindiging van een dienstverband.  lees meer

artikelen

 • Succesvolle pilot speeddates

  Het Participatiefonds heeft in Rotterdam een speeddatebijeenkomst... Lees meer

 • Vacature Inkoper 24-28 uur

  Ben jij een professionele Inkoper, resultaatgericht en met oog... Lees meer

 • Vacature Sr. Beleidsmedewerker

  Lees meer

 • Vacature Manager Bedrijfsvoering

  Lees meer

 • Vacature Functioneel Beheerder

  Lees meer

 • Premie per 1 januari 2017

  Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om de premie... Lees meer

 • Onderzoek in het kader van banenafspraak Primair Onderwijs

  Dankzij de Banenafspraak krijgen mensen met uiteenlopende... Lees meer

 • Gevolgen cao PO 2016-2017 voor het Reglement Participatiefonds

  In de cao PO 2016-2017 is een aantal nieuwe contractvormen en een... Lees meer

 • Jaarlijkse premievaststelling

  Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om de premie... Lees meer

Werkzoekenden

Dit moet u weten over uw uitkering en de hulp die het Participatiefonds kan bieden bij het zoeken naar een nieuwe baan.  lees meer

Wijzigingen werkloosheidsuitkering

Is uw werkloosheidsuitkering ingegaan vóór 1 juli 2015? Dan gelden er door de wetswijziging van 1 juli 2015 voor u op sommige punten andere regels.

'Afkomstig uit het primair onderwijs'?

Op participatiefonds.nl vindt u wat u moet weten als u werkloos bent geworden of na werkloosheid weer (deels aan het werk gaat). Meer detailinformatie over de verschillende onderwerpen vindt u in de brochure.

Werkgevers

Als u een dienstverband van een medewerker beëindigt, kunt u bij het Participatiefonds een verzoek indienen voor een vergoeding van de uitkeringskosten.  lees meer

Expertisecentrum ondersteunt regionale samenwerking schoolbesturen PO

Schoolbesturen in het primair onderwijs die door regionale samenwerking een arbeidsmarktvraagstuk in hun regio aanpakken, kunnen advies vragen bij een nieuw expertisecentrum van het Participatiefonds/Vervangingsfonds en Arbeidsmarktplatform PO.

Terugdraaien wijziging Reglement Participatiefonds

Het Participatiefonds heeft wijzigingen van een aantal artikelen in het reglement per 7 maart 2017 met terugwerkende kracht teruggedraaid. Het hierop aangepaste reglement is op 9 april 2017 in de Staatscourant gepubliceerd.

Cao Bestuurders PO valt onder de werkingssfeer van het Participatiefonds

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten het eerder genomen besluit van 13 mei 2015 omtrent aansluiting cao Bestuurders PO te herzien.

Reglement 2016-2017 gepubliceerd

Het bestuur van het Participatiefonds heeft het reglement 2016-2017 vastgesteld.