Monitor Passend Onderwijs

10-sep-2013

Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De invoering van het stelsel heeft gevolgen voor een aantal groepen personeel.

De PO-Raad, VO-raad (werkgevers) AOb, CNV Onderwijs, AVS, CMHF (werknemers) en de staatssecretaris van OCW hebben een tripartiete overeenkomst gesloten. Het doel van de overeenkomst is om zo veel mogelijk expertise voor het onderwijs te behouden.

De partijen hebben aan het Participatiefonds gevraagd om het verloop van het betrokken personeel in beeld te brengen en de komende jaren te monitoren. Het gaat met name om personeel dat werkzaam is bij de ambulante begeleiding en om personeel (in dienst) van de huidige samenwerkingsverbanden (Weer Samen Naar School (WSNS), VO, regionale expertisecentra) die de taken van het samenwerkingsverband uitvoeren.

Vul de monitor in

Bent u werkgever van bovengenoemd personeel? Vul dan de monitor passend onderwijs in. U voert alle gegevens in die noodzakelijk zijn voor de nulmeting op de peildatum 1 mei 2012. Het gaat daarbij om het volume van het personeelsbestand op 1 mei 2012.

Hoe moet u de monitor invullen?

U downloadt het excel-bestand en slaat deze op uw eigen computer. U opent het document en u kunt starten met het invullen van de gegevens (scherm START). Als u alle gegevens die voor uw organisatie van toepassing zijn, hebt ingevuld, dan zal rechtsonder in het scherm de knop ‘opslaan en afronden’ zichtbaar worden. U kunt ook het tussentijdse resultaat opslaan en op een later moment afronden. Na de afronding van de vragenlijst volgt een instructie over het opslaan en verzenden van het bestand.

Let op: het opslaan de gegevens kan enige tijd duren.

Download het bestand om de monitor in te vullen

Monitor Passend Onderwijs via werkgeversportaal

Als u de nulmeting voor 1 juli 2013 hebt opgestuurd, dan kunt u vanaf 1 oktober 2013 gegevens inzien en aanvullen via het werkgeversportaal op participatiefonds.nl.

U ontvangt een brief van het Participatiefonds, zodra de Monitor Passend Onderwijs beschikbaar is in het werkgeversportaal. Als u nog geen inloggegevens van het werkgeversportaal hebt, dan ontvangt u bovendien een brief met gegevens om uw account te activeren.

Vragen

Voor vragen kunt u een e-mailbericht sturen aan: passend.onderwijs@vfpf.org