Nieuwe versie reglement 2013-2014

8-aug-2013

Op 31 juli 2013 is versie 2 van het Reglement Participatiefonds 2013-2014 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze versie is in werking getreden op 1 augustus 2013.

In deze versie zijn wat zaken uit het Reglement 2012-2013 die abusievelijk uit het Reglement 2013-2014 waren verdwenen, weer toegevoegd. De belangrijkste zijn:

  • In artikel 4:43, 4:50, 4:51, 5:45, 5:52 en 5:59 is het weer mogelijk gemaakt een vergoedingsverzoek in te dienen als een dienstverband van een werknemer die is aangesteld in een combinatiefunctie  wordt beëindigd. Op grond van de betreffende artikelen kan een werkgever een vergoedingsverzoek indienen voor de beëindiging van een dienstverband vanwege de daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie. De voorwaarden genoemd in deze artikelen zijn ook van toepassing indien een werkgever een vergoedingsverzoek wil indienen voor het beëindigen van een werknemer die is aangesteld als combinatiefunctionaris als bedoeld in het document ‘bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen.
  • Artikel 3:3 is vernummerd tot een artikel met twee leden. In het eerste lid is bepaald, dat de werkgever bij de indiening van het vergoedingsverzoek de gegevens en documenten overlegt, die het Participatiefonds middels de module ‘vergoedingsverzoeken’ opvraagt. In het tweede lid is een voorziening getroffen voor die gevallen, waarin het voor de werkgever niet mogelijk was of is, om daaraan te voldoen. Als de werkgever vindt, dat hij daaraan niet kan of kon voldoen, deelt hij dit op grond van het tweede lid aan het Participatiefonds mee, onder opgaaf van een deugdelijke motivering door toezending van ter zake overtuigende documenten. Het Participatiefonds beoordeelt of de opgegeven redenen leiden tot het oordeel, dat de werkgever niet aan de voorwaarde(n) kan of kon voldoen.

In de nieuwe versie van het reglement zijn tevens enkele typ- en zetfouten gecorrigeerd. 

De module ‘vergoedingsverzoeken’ in het werkgeversportaal wordt de komende weken aangepast aan versie 2 van het reglement. Deze aanpassingen zullen op uiterlijk 15 augustus 2013 gereed zijn. Wij adviseren u om die reden om van 1 t/m 15 augustus 2013 geen vergoedingsverzoek(en) in te dienen via de module ‘vergoedingsverzoek’ maar daarmee te wachten tot 16 augustus 2013. 

Let op! Op grond van artikel 3:2 moet u uw vergoedingsverzoeken digitaal en dus niet per post bij ons indienen.