Verhogen AOW-leeftijd en uw werkloosheidsuitkering

25-jul-2014

De Algemene Ouderdomswet (AOW) zorgt ervoor dat ouderen in Nederland een basispensioen krijgen. Door het verhogen van de AOW-leeftijd kunt u te maken krijgen met een financieel ‘gat’ tussen de einddatum van uw werkloosheidsuitkering en de ingangsdatum van uw AOW-pensioen.

WW en AOW-leeftijd

Zolang de maximale duur van uw werkloosheidsuitkering (WW) niet is bereikt, loopt deze door tot uiterlijk de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt. De uitkering loopt niet door als u niet meer voldoet aan de uitkeringsvoorwaarden.

Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering en AOW-leeftijd

De bovenwettelijke werkloosheidsuitkering duurt tot uiterlijk de dag waarop u 65 jaar wordt. Ook als u dan nog geen AOW gaat ontvangen. Of dit zal veranderen is afhankelijk van overleg tussen ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), werkgevers en werknemers. Het Participatiefonds heeft hier geen invloed op.

Overbruggingsuitkering

Ontving u op 1 januari 2013 een uitkering op basis van een wachtgeldregeling (de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering) dan komt u mogelijk in aanmerking voor een overbruggingsuitkering. De overbruggingsuitkering is een uitkering die wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Aan de overbruggingsuitkering zijn voorwaarden verbonden, o.a. met betrekking tot uw (gezins)inkomen en eigen vermogen. De overbruggingsuitkering loopt vanaf u 65e verjaardag tot de dag waarop uw AOW ingaat. De overbruggingsuitkering wordt niet met terugwerkende kracht toegekend. Voor meer informatie en het aanvragen van de uitkering kijk op www.svb.nl.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neem dan contact op met uw (onderwijs)vakbond of kijk op www.aob.nl of www.cnvonderwijs.nl. De voor u verwachte AOW-leeftijd kunt u opvragen via www.checkuwaowleeftijd.nl.