Reglement Participatiefonds 2015-2016

15-jun-2015

Eind april hebben de cao-partijen laten weten dat het niet gelukt is om voor 1 mei 2015 een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe cao. Sociale partners hebben aangegeven dat schoolbesturen gebruik kunnen maken van het overgangsrecht op grond van de Algemene maatregel van Bestuur, waar het de ketenregeling en de transitievergoeding betreft. Omdat het de cao-partijen niet gelukt is om een onderhandelaarsakkoord te sluiten, is de weg vrij om u nader te informeren over het reglement Participatiefonds 2015-2016.

Werkgevers in het bijzonder onderwijs, die na 1 augustus 2015 een dienstverband willen beëindigen, vanwege economische (formatieve) redenen of arbeidsongeschiktheid, dienen voorafgaand aan het ontslag toestemming te vragen aan het UWV. Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs een vrijstellingsregeling uit te werken, indien voor het betreffende dienstverband reeds een ontslagvergunning door het UWV is afgegeven. De kern van de vrijstellingsregeling is dat een schoolbestuur dat voor het beëindigen van een dienstverband reeds een ontslagvergunning van het UWV heeft, dezelfde stukken kan overleggen voor een vergoedingsverzoek. Hierdoor ontstaat voor de werkgever geen extra administratieve lasten.

Het bestuur heeft het reglement Participatiefonds 2015-2016 op 4 juni 2015 vastgesteld.

Publicatie

Het reglement Participatiefonds 2015-2016 wordt binnen twee weken gepubliceerd in de Staatscourant. Op de site van het Participatiefonds is het reglement vanaf 15 juni 2015 gepubliceerd.

Vanaf 22 juni 2015 kunnen vergoedingsverzoeken worden ingediend voor dienstverbanden die op of na 1 augustus 2015 worden beëindigd.

Nieuwe rekenhulp beschikbaar

Voor het reglement Participatiefonds 2015-2016 is een nieuwe rekenhulp beschikbaar.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de helpdesk van het Participatiefonds via 079 - 323 24 20.

 

Download