Gevolgen cao PO 2016-2017 voor het Reglement Participatiefonds

1-aug-2016

In de cao PO 2016-2017 is een aantal nieuwe contractvormen en een nieuwe functie, te weten de participatiebaan, opgenomen. De sociale partners hebben het Participatiefonds geadviseerd om bij het niet voortzetten of beëindigen van deze dienstverbanden, de uitkeringskosten in aanmerking te laten komen voor vergoeding.

Het Participatiefonds volgt dit advies en heeft gelet hierop een aantal nieuwe artikelen in het nieuwe reglement opgenomen. Het betreft de volgende toegevoegde artikelen:

  • Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging participatiebaan
    Bijzonder onderwijs: Artikel 4:63 (artikel 5.1, eerste lid onder d CAO PO) en openbaar onderwijs: Artikel 5:66 (artikel 5.1, eerste lid onder d CAO PO)
  • Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband ten behoeve van Vervanging
    Bijzonder onderwijs: Artikel 4: 64 (artikel 3.5, 3.6 en 3.7 CAO PO) en openbaar onderwijs: Artikel 5:67 (artikel 4.6b en 4.6c CAO PO)

De overige artikelen zijn qua voorwaarden onveranderd gebleven ten opzichte van het Reglement Participatiefonds 2015-2016.

Verwerking van vergoedingen

Toegevoegde artikelen
Het nieuwe reglement gaat in op 1 augustus 2016. Het Participatiefonds werkt op dit moment aan het implementeren van de nieuwe artikelen in het online werkgeversportaal. Dit betekent dat u op dit moment nog geen vergoedingsverzoek op grond van de bovengenoemde artikelen kunt indienen. Wij informeren u uiteraard wanneer de functionaliteit beschikbaar is.
Dit impliceert dat u vergoedingsverzoeken die betrekking hebben op contracten die uitsluitend zijn aangegaan ten behoeve van vervanging en vergoedingsverzoeken die betrekking hebben op participatiebanen nog even niet kunt indienen. Aangezien dit contract en deze functie pas ingegaan kunnen zijn vanaf 1 juli 2016, zal een vergoedingsverzoek op basis hiervan nog niet vaak voorkomen.

Vergoedingsverzoeken voor formatieve beëindigingsgronden
Voor de vergoedingsverzoeken op basis van formatieve beëindiginggronden is het noodzakelijk om ook informatie met betrekking tot de bekostiging te uploaden. De daartoe ontwikkelde rekenhulp is nog niet beschikbaar voor schooljaar 2016-2017. Deze verzoeken kunnen hierdoor nog niet worden ingediend. Vergoedingsverzoeken op formatieve gronden die ingediend zijn voor 1 augustus die betrekking hebben op ontslagen na 31 juli 2016 en ingediend zijn met behulp van de rekenhulp 2015/2016 zijn prematuur. Deze kunnen niet in behandeling worden genomen. Het Participatiefonds verzoekt u deze in te trekken.

Vergoedingsverzoeken die betrekking hebben op persoonsgebonden beëindigingsgronden kunnen gewoon ingediend worden.

Heeft u nog vragen?

Bel dan met onze helpdesk via telefoonnummer 079 – 323 24 20. Of stuur een e-mail naar info.pf@duo.nl.