Jaarlijkse premievaststelling

1-aug-2016

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om de premie per 1 augustus 2016 te handhaven op 3,75%. Met deze premie, die onder het kostendekkende percentage ligt (van circa 4,5%) geeft het bestuur invulling aan de afspraak met OCW om de reserves binnen de aangegeven bandbreedte terug te brengen.