Mededeling aanpassing reglement in verband met nieuwe cao’

17-mei-2016

Het Participatiefonds volgt bij het vaststellen van - wijzigingen in - het reglement de cao PO. Normaliter wordt het reglement voor het aankomende schooljaar in april vastgesteld en op deze website gecommuniceerd. Vanwege de voortgaande cao-onderhandelingen kan het reglement van het Participatiefonds nog niet aan de cao PO worden aangepast. Wij begrijpen dat dit voor lastige situaties zorgt bij schoolbesturen en administratiekantoren en veel vragen oproept. Wij doen er alles aan - wat binnen ons vermogen ligt - om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen.

Het Participatiefonds volgt de cao-ontwikkelingen op de voet en is volop bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen. Aan de hand van het onderhandelaarsakkoord van de sociale partners is een impactanalyse gemaakt. In de maand mei vindt overleg plaats tussen het Participatiefonds en de sociale partners. Hierin wordt de uitvoering en interpretatie van het onderhandelaarsakkoord besproken. Vervolgens en waar mogelijk parallel aan het tot stand komen van de definitieve cao tekst kan met de uitwerking van het reglement begonnen worden. Zodra meer bekend is over de vaststelling van het nieuwe reglement zullen wij daarover berichten.