Expertisecentrum 'PO voor de regio' stimuleert regionale samenwerking

25-sep-2017

Op 20 september 2017 is de website van het project ‘PO voor de regio’ live gegaan. Schoolbesturen die door regionale samenwerking een arbeidsmarktvraagstuk in hun regio aanpakken, kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij het nieuwe expertisecentrum van ‘PO voor de regio’.

PO voor de regio heeft tot doel regionale samenwerking binnen het primair onderwijs te stimuleren ten behoeve van een goede balans op de regionale arbeidsmarkt op het gebied van instroom, doorstroom en behoud van personeel. Dit moet leiden tot kwantitatief voldoende en goed gekwalificeerd personeel op de juiste plek, zodat de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd wordt.

‘PO voor de regio’ is een initiatief van het Participatiefonds en Vervangingsfonds en het Arbeidsmarktplatform PO en een vervolg op het Sectorplan PO. Het project borduurt voort op de kennis en ervaringen die zijn opgedaan tijdens het Sectorplan PO.

Naar POvoorderegio