Expertisecentrum ondersteunt regionale samenwerking schoolbesturen PO

4-mei-2017

Opvolging Sectorplan PO

Schoolbesturen in het primair onderwijs die door regionale samenwerking een arbeidsmarktvraagstuk in hun regio aanpakken, kunnen binnenkort advies vragen bij een nieuw expertisecentrum van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds. Het expertisecentrum helpt ook schoolbesturen bij het opzetten van regionale samenwerking als antwoord op een arbeidsmarktvraagstuk in hun regio, zoals vraag naar vervangers, lerarentekort of behoefte aan gespecialiseerd personeel.

Het initiatief is geïnspireerd door het sectorplan PO dat met financiering door het ministerie van SZW en de sociale partners de oprichting van tien regionale samenwerkingsverbanden ondersteunde en begeleidde. De kennis en kunde die tijdens het sectorplan PO over regionale samenwerking is ontwikkeld, vormt de basis voor de adviesfunctie van het nieuwe expertisecentrum. Voor het expertisecentrum wordt een  website ontwikkeld waar schoolbestuurders en HR-adviseurs allerlei instrumenten kunnen vinden die hen helpen om regionale samenwerking op te zetten.

Contact

Wilt u met andere schoolbesturen in uw regio samenwerking opzetten en hebt u interesse in een adviestraject van PO voor de regio? Neem dan contact op met: Annemarie.Ebbendorf@vfpf.org