Premie per 1 januari 2018

26-okt-2017

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten de premie per 1 januari 2018 te verhogen van 4,00% naar 5,25%.

De stijging van het premiepercentage wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het solvabiliteitsoverschot, dat ultimo 2015 was ontstaan binnen het Participatiefonds, middels een gereduceerd premiepercentage aan het scholenveld is gerestitueerd. In eerdere communicatie hebben wij aangegeven dat het kostendekkende premiepercentage voor 2017 op circa 4,75% behoorde te liggen. Aangezien de kosten voor met name de WOPO (Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs) componenten nog stijgen is vanaf 2018 een kostendekkende premie noodzakelijk van 5,25%.