Sectorplan PO ‘parel’ en goed voorbeeld

5-sep-2017

In opdracht van het ministerie van SZW is onderzoek gedaan naar de effecten van alle sectorplannen. De resultaten hiervan staan in het rapport Lessons Learned en is opgesteld door Twijnstra Gudde. In het onderzoek komen drie ‘parels’ naar voren, waaronder het sectorplan PO.

De sectorplannen waren bedoeld om op korte termijn de crisis te overbruggen en sectoren of regio’s toekomstbestendig te maken met betrekking tot de arbeidsmarkt. Er zijn in de periode 2013-2016 ruim 100 sectorplannen goedgekeurd. De plannen voor sectoren of regio’s bevatten met name maatregelen om mensen snel weer aan het werk te krijgen of te voorkomen dat werkloosheid optreedt. Van werk naar werk begeleiding en duurzame inzetbaarheid zijn terreinen waar bij uitstek aandacht aan besteed is. Het sectorplan PO heeft gelopen tot oktober 2016 en voorzag in het stimuleren van regionale samenwerking binnen het primair onderwijs om daardoor weerbaarder te zijn op de arbeidsmarkt. Het rapport noemt RTC (Regionaal Transfer Centrum) Transvita als goed voorbeeld (‘parel’).


Op initiatief van het Vervangingsfonds, Participatiefonds en het Arbeidsmarktplatform PO is een vervolgproject gestart: 'PO voor de Regio'. Schoolbesturen kunnen een adviestraject aanvragen om regionale samenwerking op te zetten. Ook zijn er instrumenten ontwikkeld waarmee schoolbesturen zelf samenwerking kunnen organiseren. In 2018 volgen bijeenkomsten in de regio voor onderlinge kennisdeling. 

Bekijk het rapport Lessons Learned