Duidelijkheid over een nieuwe toekomst

6-nov-2018

Het bestuur van het Vervangings- en Participatiefonds is blij dat er na lange tijd van onduidelijkheid nu een helder standpunt van de huidige minister is. Dit heeft hij verwoord in een brief aan de Tweede Kamer die de sector koers en richting biedt over de toekomst van beide fondsen.

Van een harde einddatum voor zowel het Vervangingsfonds als het Participatiefonds is geen sprake meer. Het Participatiefonds gaat een nieuwe toekomst tegemoet en zal volledig worden gemoderniseerd. Het Reglement wordt sterk vereenvoudigd en schoolbesturen gaan altijd een deel van de uitkeringskosten zelf dragen om goed werkgeverschap meer te belonen. Bovendien gaat het Participatiefonds de dienstverlening gericht op het voorkomen en bestrijden van werkloosheid in de volle breedte vernieuwen én verbeteren.

Het Vervangingsfonds werkt toe naar een situatie dat het fonds niet meer nodig is voor het vergoeden van vervangingskosten zoals dat nu het geval is. Schoolbesturen krijgen de tijd en ruimte die zij nodig hebben om zich daar zorgvuldig op voor te kunnen bereiden. Zo wordt onze dienstverlening geïntensiveerd met het doel volledig aan te sluiten bij de wensen en behoefte van onze klanten bij de verdere professionalisering van hun organisatie. Voor schoolbesturen die de stap naar het volledig eigenrisicodragerschap niet in één keer willen maken, biedt het Vervangingsfonds verschillende financiële varianten.   

Hier kunt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer inzien.