Extra verlaging premie Participatiefonds per 1 januari 2019

6-dec-2018

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten de premie per 1 januari 2019 extra te verlagen naar 4,0% i.p.v. de eerder aangekondigde verlaging van 5,25% naar 4,50%.

Goed nieuws voor onze sector!

In de begroting voor 2019 hield het Participatiefonds al rekening met een verminderde instroom in en een hogere uitstroom uit de werkloosheidsuitkeringen. De werkelijke cijfers tonen aan dat de instroom nog lager is dan verwacht.

Door minder instroom zijn er ook minder werkloosheidskosten die uit de premie betaald moeten worden.

Dubbel goed nieuws dus! Er is minder onderwijspersoneel werkloos geworden en dus zijn er minder werkloosheidskosten voor het collectief waardoor de premie omlaag kan.