Premie Participatiefonds per 1 januari 2019

6-nov-2018

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten de premie per 1 januari 2019 te verlagen van 5,25% naar 4,50%.

De daling van het premiepercentage wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere instroom in en een hogere uitstroom uit de werkloosheidsuitkeringen.