Premieheffing voor poolmedewerkers

15-jun-2018

Tot nu toe droegen schoolbesturen geen premie af voor poolmedewerkers. In feite een onterechte en ongewenste situatie. Dit verandert met ingang van 1 augustus 2018.

Poolmedewerkers zijn voor hun werktijdfactor in vaste dienst bij het schoolbestuur waar zij in dienst zijn. Zij worden alleen in de pool geplaatst om vervangingen te realiseren.

Mochten deze poolmedewerkers worden ontslagen dan komt de werkloosheidsuitkering volledig ten laste van het collectief, terwijl er voor deze medewerkers geen premie Participatiefonds is afgedragen. Het volledige risico lag dus bij het Participatiefonds.

Vanaf 1 augustus (ingang van reglementsjaar 2018-2019) zijn schoolmedewerkers die aangesteld zijn in een pool premieplichtig. Schoolbesturen die poolmedewerkers in dienst hebben, zien de premieheffing in de maandverwerking van september 2018.