Vernieuwde re-integratieaanpak zorgt voor goed toegeruste leerkrachten

21-dec-2018

In 2018 maakte het Participatiefonds een flinke slag in de verbetering van de aanpak om werkzoekenden in het primair onderwijs aan het werk te helpen. Zo maakt een casemanager samen met de werkzoekende een persoonlijk ontwikkelplan en bemiddelt het Participatiefonds actief tussen scholen met vacatures en werkzoekend onderwijspersoneel in de regio. We zetten in op kwaliteit voor de klas.

Bemiddeling vanuit kwaliteit

Scholen die onderwijskrachten zoeken, kunnen terecht bij het Participatiefonds. Wij bemiddelen alleen voor werkzoekenden die volledig toegerust zijn om aan het werk te gaan. 

De komende tijd gaan we onze activiteiten om uitkeringsgerechtigden regionaal te bemiddelen naar een passende baan verder uitbreiden.

Het Participatifonds hoopt na twee jaar ongeveer 1000 leerkrachten aan de slag te helpen en zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van het lerarentekort.

Lees meer hierover en over de nieuwe regeling bij het aannemen van een uitkeringsgerechtigde in dit artikel uit ons magazine Rentree.