Werkdrukgelden en loonsverhoging geen invloed op ontslagruimte

20-jul-2018

Met ingang van het nieuwe schooljaar ontvangen schoolbesturen binnen het primair onderwijs werkdrukgelden, die scholen kunnen inzetten om de werkdruk te verminderen. Als een schoolbestuur een vergoedingsverzoek indient voor een beëindiging van een dienstverband op formatieve gronden, dan worden deze werkdrukgelden bij de berekening van de ontslagruimte buiten beschouwing gehouden.

Een schoolbestuur kan bij het vergoedingsverzoek gewoon de rekentool invullen. Het Participatiefonds voert dan daarna een correctie uit op de resultaten van de berekening, zodat de werkdrukgelden niet meetellen bij de ontslagruimte.

Ook de loonsverhoging zal geen invloed hebben op de berekening van de ontslagruimte. Voor ontslagen per 1 augustus 2018 hanteert het Participatiefonds de financiële gegevens waarin deze loonsverhoging nog niet is opgenomen. Het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van april 2018 wordt vergeleken met het Ofb van april 2017. Bij de berekening van de ontslagruimte voor ontslagen per 1 augustus 2019 wordt het Ofb van april 2019 vergeleken met het Ofb van oktober 2018, waarin de loonsverhoging wel is opgenomen.