De nieuwe Rentree is uit!

4-jun-2019

Rentree is een gratis uitgave van het Vervangingsfonds en Participatiefonds. Het magazine is bedoeld voor bestuurders, directeuren en P&O-functionarissen (incl. eigenrisicodragers) die werken in het primair onderwijs en die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van welzijn, personeels- en arbobeleid, re-integratie en vervanging van onderwijspersoneel.