Terugblik op bijeenkomst regionale aanpak lerarentekort

18-feb-2019

Maandag 11 februari 2019 kwamen verschillende partijen uit de onderwijssector in de Jaarbeurs bij elkaar om met elkaar te bespreken hoe we het toenemende lerarentekort effectief aan kunnen pakken. Een nieuwe subsidieregeling moet regionale samenwerking tussen schoolbesturen stimuleren. OCW, UWV en Participatiefonds gaven tijdens een panelgesprek hun visie op de mogelijkheden en acties die nu al ondernomen worden.

Convenant tussen banken, verzekeraars en onderwijs

Door mobiliteit en flexibilisering van de arbeidsmarkt kunnen werknemers vanuit andere branches waar een overschot is aan medewerkers (in dit geval de financiële en de verzekeringssector), de stap maken naar het onderwijs. Werknemers hebben hierbij wel een nieuw carrièreperspectief en begeleiding bij de overstap nodig.

De verschillende partijen ondertekenden op deze dag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ om hun samenwerking te bekrachtigen.

Lees meer over het convenant op de website van de PO-Raad

Panel over aanpak

In een plenaire setting, gaven minister Slob (OCW), Tof Thissen (algemeen directeur UWV Werkbedrijf ) en Denis Vijgen (VfPf) hun visie op de aanpak van het lerarentekort. Minister Slob schetste de urgentie van het probleem en Denis Vijgen gaf een duidelijke uitleg van onze aanpak om 1000 leerkrachten aan het werk te helpen vanuit een uitkeringssituatie. Minister Slob vroeg nog specifiek aandacht voor het aantal mensen dat hierdoor via het Participatiefonds aan de slag is gegaan: vanaf juli 2018 is dat ruim 400. Aansluitend refereerde Denis Vijgen ook nog aan Plan V (aanpak Verzuim) en het effect daarvan. ‘Wat een winst is er te behalen als de scholen met hoog ziekteverzuim allemaal mee doen, ruim 1200 fte aan leerkrachten die mee kunnen blijven doen’, aldus Vijgen. In de zaal zorgde dit voor veel positieve reacties.

Workshops

Jimmy Hardenbol en Herman van Liere van het Vervangingsfonds/Participatiefonds vertelden uitgebreid over de manier waarop wij bezig zijn om onderwijspersoneel in een uitkering van de reservebank te krijgen. De deelnemers van deze workshop  waren enthousiast en reageerden positief op de aanpak. Ook over de regelingen die de fondsen inzetten om schoolbesturen tegemoet te komen kwamen goede inhoudelijke vragen.

In een korte videofilm vertelde een medewerker van Stichting Boor over haar positieve ervaring in de samenwerking met het Participatiefonds.

Bij het werkatelier PO o.l.v. arbeidsmarktplatform primair onderwijs werd een actieve, inhoudelijke discussie gevoerd. Loek van de Kroon, expert op het gebied van regionale samenwerking in PO en grondlegger van de RTC’s (regionale transfer centra) liet op een positieve wijze zien hoe schoolbesturen gebruik kunnen maken van onze kennis en ondersteuning bij het tot stand brengen van een goed samenwerkingsverband, o.a. voor het indienen van een regionale subsidieaanvraag.

Ook tijdens de pauzes en de borrel was er voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen. Er waren vertegenwoordigers van schoolbesturen en opleidingsinstituten aanwezig.

Uit de reacties van de aanwezigen maakten we op dat het een zinvolle bijeenkomst was om kennis uit te wisselen en samen te werken aan meer leraren voor de klas.