Eén steunpunt voor al uw vragen over mobiliteit

U kunt nu terecht bij één steunpunt voor al uw vragen over mobiliteit; de Helpdesk Mobiliteit. Of het nu gaat om vragen over het ontwikkelen van beleid, instrumenten of over de samenwerking met andere schoolbesturen om mobiliteit te stimuleren, medewerkers van de helpdesk staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Helpdesk Mobiliteit

Dalende leerlingenaantallen, passend onderwijs, vergrijzing en ontgroening; het zijn slechts een paar van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waar werkgevers in het primair onderwijs de komende jaren mee geconfronteerd worden. Voor werkgevers  is het van belang  voortdurend mee te bewegen met dit soort maatschappelijke ontwikkelingen. Voor werknemers geldt hetzelfde, ook in het onderwijs. Een instrument om ervoor te zorgen dat medewerkers en werkgevers hierop goed zijn toegerust is onder andere het stimuleren van mobiliteit. De Helpdesk Mobiliteit ondersteunt u bij het beantwoorden van vragen over mobiliteit en de gevolgen daarvan voor u als werkgever. Bijvoorbeeld:

  • Kan ik ziektevervanging laten uitvoeren door boventalligen van andere schoolbesturen, waarmee ik in een samenwerkingsverband mobiliteit zit?
  • Hoe zit het met de btw-heffing bij detachering van personeel tussen schoolbesturen?
  • Kan ik ondersteuning krijgen bij het oprichten van een (regionaal) mobiliteitscentrum?

 

Contact met de helpdesk

Vragen kunt u stellen via het vragenformulier. U krijgt dan binnen 5 werkdagen schriftelijk of telefonisch een antwoord op uw vraag. Nuttige informatie die de helpdesk verzamelt naar aanleiding van de vragen wordt gedeeld met de sector, bijvoorbeeld via deze website. Schoolbesturen, P&O ’ers en administratiekantoren kunnen bij de helpdesk terecht met hun vragen.

U kunt ook telefonisch uw vragen stellen. neem dan contact met ons op via 010 217 76 40.

 

Voor wie

Schoolbesturen, administratiekantoren en P&O ’ers kunnen terecht bij de helpdesk met hun vragen.

Gezamenlijk initiatief: Sectorplan PO

De Helpdesk Mobiliteit is een gezamenlijk initiatief van het Participatiefonds en het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Via het programma ‘Sectorplan PO’ zetten beide partijen zich in om mobiliteit in het PO te bevorderen en werkgevers in het PO handvatten te bieden om hiermee structureel aan de slag te gaan. Dit gebeurt via het sectorplan primair onderwijs.  

Meer over het thema mobiliteit

Lees meer over het thema mobiliteit in het PO op de website van het Arbeidsmarktplatform PO.