Over het Participatiefonds

Werkgevers zowel als werknemers in het primair en speciaal onderwijs krijgen bij de beëindiging van een dienstverband te maken met het Participatiefonds.

Een medewerker van het Participatiefonds in gesprek
 • Wat doet het Participatiefonds

  De Stichting Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen als ze een dienstverband beëindigen. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs betalen hier premie voor. Het fonds betaalt de uitkeringskosten van werkzoekend onderwijspersoneel als een schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden die in het reglement staan. Voor schoolbesturen is dit een financiële prikkel om een zorgvuldig personeelsbeleid te voeren.Lees meer

 • Wie zijn we

  De Stichting Participatiefonds is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De 9 bestuursleden worden benoemd door het bestuur op voordracht van de vereniging PO-raad en de vier Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs zijn verplicht aangesloten bij het Participatiefonds.Lees meer

 • Werken bij het Participatiefonds

  Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn met enige regelmaat op zoek naar personeel. Op deze pagina vindt u een overzicht van de openstaande vacatures.Lees meer

 • Bestuur

  De Stichting Participatiefonds is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De 8 bestuursleden worden benoemd door het bestuur op voordracht van de vereniging PO-raad en de vier Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs zijn verplicht aangesloten bij het Participatiefonds.Lees meer