Wat doet het Participatiefonds

De Stichting Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen als ze een dienstverband beëindigen. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs betalen hier premie voor. Het fonds betaalt de uitkeringskosten van werkzoekend onderwijspersoneel als een schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden die in het reglement staan. Voor schoolbesturen is dit een financiële prikkel om een zorgvuldig personeelsbeleid te voeren.

Om de uitkeringskosten in het primair onderwijs zo laag mogelijk te houden, helpt het Participatiefonds werkzoekend onderwijspersoneel bij het vinden van een nieuwe baan. Ook informeert het hen over hun rechten en plichten wanneer ze een werkloosheidsuitkering ontvangen. Daarnaast adviseert het fonds scholen over het personeelsbeleid.

Vervangingsfonds

Het Participatiefonds werkt nauw samen met het Vervangingsfonds. Dit fonds betaalt de kosten voor vervanging van onderwijspersoneel bij ziekte of afwezigheid en levert een bijdrage aan het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
Meer informatie: www.vervangingsfonds.nl

Onze regioteams staan voor u klaar

Wij zijn er voor alle schoolbesturen in het primair onderwijs. Eigenrisicodrager of niet. Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen, hebben we Nederland opgedeeld in regio’s. Onze regioteams staan voor u klaar. Zij zijn bekend met de karakteristieken van uw school en regio en kunnen daarom goed met u meedenken. Daarnaast hebben zij ruime ervaring met actuele onderwerpen, zoals voorkomen van verzuim en ontslag, strategisch personeelsbeleid en wet- en regelgeving.  Ook  kunnen zij u helpen door te bemiddelen bij vacatures of bij een van-werk-naar-werk-traject.

Maatwerk
Uw regiocoördinator zorgt ervoor dat uw vraag op maat een gewenste  invulling krijgt. Hij of zij is uw eerste aanspreekpunt en is tevens uw sparringpartner. Als deze met een van de instrumenten van onze bedrijfsgezondheidszorg kan worden opgepakt, dan helpt een van onze adviseurs Arbeid en Vitaliteit in uw regio u verder. Bemiddeling bij vacatures is in handen van een van onze gespecialiseerde casemanagers Re-integratie. Het kan ook zijn dat een combinatie van onze deskundigen u ondersteunt.

Vind uw regioteam
Hier kunt u uw regioteam vinden door het brin-/werkgeversnummer of de naam van de school in te voeren.

Heeft u een vacature?
Stuur deze naar vacature@vfpf.org en we zoeken de juiste match voor u.