Wat doet het Participatiefonds

De Stichting Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen als ze een dienstverband beëindigen. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs betalen hier premie voor. Het fonds betaalt de uitkeringskosten van werkzoekend onderwijspersoneel als een schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden die in het reglement staan. Voor schoolbesturen is dit een financiële prikkel om een zorgvuldig personeelsbeleid te voeren.

Om de uitkeringskosten in het primair onderwijs zo laag mogelijk te houden, helpt het Participatiefonds werkzoekend onderwijspersoneel bij het vinden van een nieuwe baan. Ook informeert het hen over hun rechten en plichten wanneer ze een werkloosheidsuitkering ontvangen. Daarnaast adviseert het fonds scholen over het personeelsbeleid.

Vervangingsfonds

Het Participatiefonds werkt nauw samen met het Vervangingsfonds. Dit fonds betaalt de kosten voor vervanging van onderwijspersoneel bij ziekte of afwezigheid en levert een bijdrage aan het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie

www.vervangingsfonds.nl