Werken bij het Participatiefonds

Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn met enige regelmaat op zoek naar personeel. Op deze pagina vindt u een overzicht van de openstaande vacatures.

Vacature Audit Commissie

De Audit Commissie van Vervangingsfonds/Participatiefonds is op zoek naar een nieuw lid.

De auditcommissie heeft een controlerende rol en een rol als adviseur van het bestuur. Daarnaast vervult de auditcommissie een rol als sparringpartner voor de directie.

De auditcommissie vergadert over het algemeen 6 keer per jaar. Het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen vraagt een tijdsinvestering van ca 6 uren per vergadering. De vergaderingen vinden overdag plaats in Utrecht of Rotterdam.

Functie-eisen:

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Deskundig op financieel gebied en risicomanagement
  • Relevante bestuurlijke ervaring en/of ervaring als toezichthouder in een RvT of RvC
  • Kennis van de context van een ZBO
  • Affiniteit met (primair) onderwijs,
  • Kennis van digitalisering en moderne dienstverlening strekt tot aanbeveling
  • Een positief-kritische, onafhankelijke en pro-actieve houding en maatschappelijk actief

Open sollicitaties

Gebruik dit formulier voor een open sollicitatie.

Het Vervangingsfonds en Participatiefonds

De organisatie bestaat uit 2 stichtingen: de stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs en de stichting Participatiefonds. Alle scholen in het primair onderwijs zijn (bij wet) verplicht aangesloten bij deze stichtingen.

Vervangingsfonds

Het Vervangingsfonds adviseert en ondersteunt het primair onderwijs om te komen tot een gezonde, prettige en veilige werkomgeving op school. Zodat alle medewerkers - directeuren, leerkrachten en anderen - op een gezonde manier en met plezier kunnen werken. Oftewel: samen zorgen voor welzijn en werkplezier.

Mocht een medewerker toch uitvallen, dan ondersteunt het Vervangingsfonds schoolbesturen door de vervangingskosten onder bepaalde voorwaarden te vergoeden. Voor de financiering van die vergoeding dragen vrijwel alle schoolbesturen in het primair onderwijs premie af. De schoolbesturen betalen die premie uit de lumpsum, die ze krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast adviseert en bemiddelt het Vervangingsfonds bij uitgevallen medewerkers om terug te keren in het arbeidsproces.

Meer informatie: www.vervangingsfonds.nl

Participatiefonds

Het Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen in het primair onderwijs lopen als ze een dienstverband beëindigen. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs betalen hier premie voor. Het fonds betaalt de uitkeringskosten van werkzoekend onderwijspersoneel als een schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden die in het reglement staan. Voor schoolbesturen is dit een financiële prikkel om een zorgvuldig personeelsbeleid te voeren. Om de uitkeringskosten in het primair onderwijs zo laag mogelijk te houden, helpt het Participatiefonds werkzoekend onderwijspersoneel bij het vinden van een nieuwe baan.

Meer informatie: www.participatiefonds.nl

De bedrijfscultuur van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds is open en samenwerkingsgericht en gericht op kwaliteit en planmatig werken. Externe contacten richten zich op serviceverlening en professionaliteit. Intern gaan medewerkers op een informele manier met elkaar om en gaan eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling hand in hand.

Onderwijsvacaturebank

Bent u een onderwijskracht en op zoek naar een nieuwe baan? Kijk dan op www.onderwijsvacaturebank.nl