Inloggen voor werkgevers

In het werkgeversportaal kunt u digitaal vergoedingsverzoeken indienen voor medewerkers waarvan het (tijdelijk) dienstverband wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. Hiervoor hebt u een gebruikersaccount nodig.

Gebruikersaccount voor vergoedingsverzoeken

Voorheen kon een accountbeheerder namens een schoolbestuur zelf extra toegangsaccounts aanmaken voor het indienen van vergoedingsverzoeken via het werkgeversportaal. Sinds de AVG worden deze toegangsaccounts alleen nog verstrekt door het Participatiefonds op uw verzoek. Wilt u een toegangsaccount aanvragen? Lees meer ...

Overzicht eigen wachtgelders en uitkeringsgerechtigden

Voor de accountantscontrole kan het zijn dat de controlerend accountant van u als werkgever een overzicht van de eigen wachtgelders over een kalenderjaar vraagt. Zo’n overzicht is technisch niet beschikbaar via het werkgeversportaal.

Meer informatie

Snel naar:

Vul uw e-mailadres in om in te loggen.