Inloggen voor werkgevers

In het werkgeversportaal kunt u digitaal vergoedingsverzoeken indienen voor medewerkers waarvan het (tijdelijk) dienstverband wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. Hiervoor hebt u een gebruikersaccount nodig.

Gebruikersaccount voor vergoedingsverzoeken

Voorheen kon een accountbeheerder namens een schoolbestuur zelf extra toegangsaccounts aanmaken voor het indienen van vergoedingsverzoeken via het werkgeversportaal. Sinds de AVG worden deze toegangsaccounts alleen nog verstrekt door het Participatiefonds op uw verzoek. Wilt u een toegangsaccount aanvragen? Lees meer ...

Overzicht eigen wachtgelders en uitkeringsgerechtigden 2017

Voor de accountantscontrole van het jaar 2017 kan het zijn dat de controlerend accountant van u als werkgever een overzicht van de eigen wachtgelders over 2017 vraagt. Lees meer ...

Meer informatie

Snel naar:

Vul uw e-mailadres in om in te loggen.