Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Wat werkgevers moeten weten

Als een schoolbestuur in het primair onderwijs een dienstverband beëindigt, kan het bij het Participatiefonds een verzoek indienen voor vergoeding van de uitkeringskosten. Het fonds betaalt deze kosten als het schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden in het reglement. Wilt u een vergoedingsverzoek indienen bij het Participatiefonds? Dit moet u weten over:

Schoolbestuurders in overleg
 • Advies van uw regioteam

  Wij zijn er voor alle schoolbesturen in het primair onderwijs. Eigenrisicodrager of niet. Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen, hebben we Nederland opgedeeld in regio’s. Onze regioteams staan voor u klaar.Lees meer

 • Een dienstverband beëindigen

  Het beëindigen van een dienstverband is voor niemand een pretje. Het kan ook erg kostbaar zijn: de uitkeringskosten van ontslagen werknemers in het onderwijs zijn in principe voor het schoolbestuur.Lees meer

 • Regeling Vrijstelling Instroomtoets bij aannemen uitkeringsgerechtigde

  Met de Regeling Vrijstelling Instroomtoets wil het Participatiefonds een eventueel financieel risico wegnemen bij het aannemen van uitkeringsgerechtigd personeel uit het primair onderwijs. De uitkeringskosten na ontslag kunnen namelijk volledig ten laste van de laatste werkgever komen, als de instroomtoets op het vergoedingsverzoek negatief beoordeeld wordt. Het Participatiefonds neemt dit risico over.Lees meer

 • Vergoedingsverzoek indienen

  Als een schoolbestuur het dienstverband van een werknemer beëindigt, moet het in principe zelf de eventuele uitkeringskosten van deze werknemer betalen. Het Participatiefonds betaalt deze uitkeringskosten als het schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden die in het reglement van het fonds staan. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient het schoolbestuur een vergoedingsverzoek in.Lees meer

 • Reglement voor primair onderwijs en speciaal onderwijs

  Het bestuur van het Participatiefonds stelt elk schooljaar het reglement vast voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs. Hierin staan de voorwaarden waaraan werkgevers moeten voldoen als ze in aanmerking willen komen voor vergoeding van uitkeringskosten door het Participatiefonds.Lees meer

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een beslissing van het Participatiefonds kunt u bezwaar maken. Het bestuur van het Participatiefonds moet dan een zogenoemde beslissing op bezwaar nemen. Bent u het vervolgens niet eens met deze beslissing op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan.Lees meer

 • Premie betalen

  Schoolbesturen in het primair onderwijs betalen verplicht maandelijks premie aan het Participatiefonds. Uit deze premie-inkomsten financiert het fonds de werkloosheidskosten van onderwijspersoneel.Lees meer

 • Subsidie Sluitende Aanpak

  Sinds de invoering van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet (WIA) gaat iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is er na verloop van tijd vaak enorm in inkomen op achteruit. Om dat te voorkomen is de Subsidie Sluitende Aanpak ontwikkeld, die wordt bekostigd door het Participatiefonds.Lees meer