Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Wat werkgevers moeten weten

Als een schoolbestuur in het primair onderwijs een dienstverband beëindigt, kan het bij het Participatiefonds een verzoek indienen voor vergoeding van de uitkeringskosten. Het fonds betaalt deze kosten als het schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden in het reglement. Wilt u een vergoedingsverzoek indienen bij het Participatiefonds? Dit moet u weten over:

Schoolbestuurders in overleg
 • Een dienstverband beëindigen

  Het beëindigen van een dienstverband is voor niemand een pretje. Het kan ook erg kostbaar zijn: de uitkeringskosten van ontslagen werknemers in het onderwijs zijn in principe voor het schoolbestuur.Lees meer

 • Vergoedingsverzoek indienen

  Als een schoolbestuur het dienstverband van een werknemer beëindigt, moet het in principe zelf de eventuele uitkeringskosten van deze werknemer betalen. Het Participatiefonds betaalt deze uitkeringskosten als het schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden die in het reglement van het fonds staan. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient het schoolbestuur een vergoedingsverzoek in.Lees meer

 • Reglement voor primair onderwijs en speciaal onderwijs

  Het bestuur van het Participatiefonds stelt elk schooljaar het reglement vast voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs. Hierin staan de voorwaarden waaraan werkgevers moeten voldoen als ze in aanmerking willen komen voor vergoeding van uitkeringskosten door het Participatiefonds.Lees meer

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een beslissing van het Participatiefonds kunt u bezwaar maken. Het bestuur van het Participatiefonds moet dan een zogenoemde beslissing op bezwaar nemen. Bent u het vervolgens niet eens met deze beslissing op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan.Lees meer

 • Premie betalen

  Schoolbesturen in het primair onderwijs betalen verplicht maandelijks premie aan het Participatiefonds. Uit deze premie-inkomsten financiert het fonds de werkloosheidskosten van onderwijspersoneel.Lees meer

 • Subsidie Sluitende Aanpak

  Sinds de invoering van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet (WIA) gaat iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is er na verloop van tijd vaak enorm in inkomen op achteruit. Om dat te voorkomen is de Subsidie Sluitende Aanpak ontwikkeld, die wordt bekostigd door het Participatiefonds.Lees meer

 • Passend Onderwijs

  Vanaf 2014 is er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De invoering van het stelsel heeft gevolgen voor een aantal groepen personeel.Lees meer

 • Eén steunpunt voor al uw vragen over mobiliteit

  U kunt nu terecht bij één steunpunt voor al uw vragen over mobiliteit; de Helpdesk Mobiliteit. Of het nu gaat om vragen over het ontwikkelen van beleid, instrumenten of over de samenwerking met andere schoolbesturen om mobiliteit te stimuleren, medewerkers van de helpdesk staan klaar om uw vragen te beantwoorden.Lees meer