Advies van uw regioteam

5-mrt-2019

Wij zijn er voor alle schoolbesturen in het primair onderwijs. Eigenrisicodrager of niet. Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen, hebben we Nederland opgedeeld in regio’s. Onze regioteams staan voor u klaar.

Zij zijn bekend met de karakteristieken van uw school en regio en kunnen daarom goed met u meedenken. Daarnaast hebben zij ruime ervaring met actuele onderwerpen, zoals voorkomen van verzuim en ontslag, strategisch personeelsbeleid en wet- en regelgeving.  Ook  kunnen zij u helpen door te bemiddelen bij vacatures of bij een van-werk-naar-werk-traject.

Heeft u een vacature?

Stuur deze naar vacature@vfpf.org en we zoeken de juiste match voor u.

Functies binnen een regioteam

Elk regioteam is als volgt samengesteld:

  • Regiocoördinator

Hij of zij is uw eerste aanspreekpunt en is tevens uw sparringpartner. U bespreekt waar u behoefte aan heeft, wat de knelpunten binnen uw organisatie zijn of hoe wij u kunnen helpen bij bemiddeling van vacatures.

De regiocoördinator is op de hoogte van de arbeidsmarkt en de regionale ontwikkelingen. Met inzicht in aankomende wijzigingen in wet- & regelgeving kan hij/zij goed inspelen op wat dat betekent voor uw organisatie. Door een goede samenwerking met UWV en de regionale transfer centra (RTC) kan hij/zij uw schoolbestuur met een ander bestuur verbinden. De regiocoördinator gaat met u in gesprek om ziekteverzuim en werkloosheidskosten voor te zijn.

  • Adviseur Arbeid en Vitaliteit

Onze adviseurs Arbeid en Vitaliteit zijn onze specialisten op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg van het Vervangingsfonds. Met hun jarenlange ervaring springen zij moeiteloos in op actuele onderwerpen zoals verzuim, werkdruk en arbo. Het maakt daarbij niet uit hoe groot uw vraag is, er is altijd een passende oplossing om uw schoolorganisatie weer gezond te maken.

  • Casemanager Re-integratie

De casemanager Re-integratie van ieder regioteam is goed op de hoogte van het aanbod van werkzoekenden in uw regio. De casemanager kan u helpen bij directe bemiddeling, een re-integratietraject op maat of drempels wegnemen.

Maatwerk

Uw regiocoördinator zorgt ervoor dat uw vraag op maat een gewenste  invulling krijgt. Als deze met een van de instrumenten van onze bedrijfsgezondheidszorg kan worden opgepakt, dan helpt een van onze adviseurs Arbeid en Vitaliteit in uw regio u verder. Bemiddeling bij vacatures is in handen van een van onze gespecialiseerde casemanagers Re-integratie. Het kan ook zijn dat een combinatie van onze deskundigen u ondersteunt.

Download hier de folder over onze regioteams