Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Reglement voor primair onderwijs en speciaal onderwijs

Het bestuur van het Participatiefonds stelt elk schooljaar het reglement vast voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs. Hierin staan de voorwaarden waaraan werkgevers moeten voldoen als ze in aanmerking willen komen voor vergoeding van uitkeringskosten door het Participatiefonds.

Deze voorwaarden zorgen er mede voor dat werkgevers hun uiterste best doen om te voorkomen dat zij afscheid moeten nemen van een personeelslid. Zo blijven de kosten van de werkloosheidsuitkeringen en de premies die schoolbesturen aan het fonds moeten afdragen zo laag mogelijk.

Overzicht reglementen

Regeling Melding Misstanden

Het kan voorkomen dat het Participatiefonds meldingen van misstanden ontvangt. Bijvoorbeeld dat er onjuiste informatie bij een vergoedingsverzoek is verstrekt. Voor het behandelen van deze meldingen heeft het Participatiefonds de Regeling Melding Misstanden vastgesteld.