Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Reglement Participatiefonds voor primair onderwijs en expertisecentra schooljaar 2008-2009

Het bestuur van het Participatiefonds heeft de reglementen voor het schooljaar 2008 – 2009 vastgesteld. De reglementen zijn gepubliceerd in de Staatscourant en zijn aan schoolbesturen toegestuurd. Op deze pagina kunt u de reglementen downloaden en vindt u een overzicht van wijzigingen op het reglement.

Reglement downloaden

Wijzigingen in het reglement

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.

Ontslag na vervanging in het kader van studieverlof op basis van het Convenant Leerkracht van Nederland    

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten dat het ontslag van de vervanger van de leraar die gebruik maakt van studieverlof, welk verlof wordt bekostigd uit het Scholingsfonds als bedoeld in het Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland, niet bij het Participatiefonds behoeft te worden gemeld. De uitkeringskosten komen zonder toetsing ten laste van het Participatiefonds.

Dit besluit is genomen om te voorkomen dat het schoolbestuur in die situatie de ontslaguitkeringskosten zou moeten betalen, hetgeen een ongewenste drempel zou kunnen vormen voor het gebruik van het Scholingsfonds.

Met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2008 is daarom de toelichting op de definitie van ‘einde vervanging’ in het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2008-2009 en in het Reglement voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2008-2009 aangevuld.

Toelichting Artikel 1.37, Vervanging (vervangingsbetrekking)

Vervanging bij de volgende vormen van afwezigheid van onderwijspersoneel wordt gezien als vervanging in de zin van het Reglement Participatiefonds en behoeft niet te worden gemeld:

(...)

9. Studieverlof van de leraar die gebruik maakt van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008.