Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Reglement Participatiefonds voor primair onderwijs schooljaar 2013-2014

Het reglement is aangepast om het indienen van vergoedingsverzoeken overzichtelijker te maken. Daarnaast hoeven schoolbesturen het gehele reglement veel minder te raadplegen omdat er een digitale tool is ontwikkeld die u ondersteunt bij het indienen van een verzoek.

Wat is er veranderd?

Op hoofdlijnen zijn er 3 belangrijke veranderingen: 

  1. Volledige aansluiting op de CAO Primair Onderwijs: hierdoor is direct helder welke beëindigingsgrond van toepassing is en bestaat er geen verschil meer tussen de gebruikte termen. 
  2. Een aangepaste structuur: per beëindigingsgrond is duidelijk omschreven welke voorwaarden van toepassing zijn en welke documenten het Participatiefonds van u verwacht.
  3. Modelverklaringen: voortaan is met (ondertekende) modelverklaringen te bewijzen dat aan de voorwaarden van het reglement is voldaan. De modelverklaringen kunt u direct tijdens het indienen van een vergoedingsverzoek via het werkgeversportaal downloaden. Hieronder zijn de modelverklaringen te vinden, horende bij versie 2 van het reglement 2013-2014.

Op 15 april 2013 is versie 1 van het reglement 2013/2014 gepubliceerd. Op 31 juli 2013 is versie 2 van het Reglement Participatiefonds 2013-2014 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze versie is in werking getreden op 1 augustus 2013. In deze versie zijn wat zaken uit het Reglement 2012-2013 die abusievelijk uit het Reglement 2013-2014 waren verdwenen, weer toegevoegd. Lees 'Nieuwe versie reglement 2013-2014: de wijzigingen'.

Reglement en toelichting

Modelverklaringen

Rekenhulp