Reglement Participatiefonds voor primair onderwijs schooljaar 2015-2016

Het bestuur van het Participatiefonds heeft het reglement voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld.

Reglement

Modelverklaringen

Rekenhulp

Wijzigingen in het reglement

Reglement 2015-2016 v1.1

In artikel 4:29 en 5:31 van het reglement PF wordt verwezen naar het gecompenseerd vakantieverlof van maximaal 3 weken. Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten dat het gecompenseerd vakantieverlof wordt uitgebreid en dat een werkgever een vergoedingsverzoek in kan dienen indien een tijdelijk dienstverband vanwege eerder genoten zwangerschaps-/bevallingsverlof niet wordt voortgezet. De termijn van 3 weken is vanaf 1 augustus 2015 niet langer van toepassing. De artikelen 4:29 en 5:31 zijn hiervoor gewijzigd. Deze bepalingen treden met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2015 in werking.

Zie ook het nieuwsbericht van 13 oktober 2015 over deze wijziging.