Reglement Participatiefonds voor primair onderwijs schooljaar 2016-2017

Het bestuur van het Participatiefonds heeft het reglement voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld.

Reglement

Rekenhulp

Modelverklaringen

Wijzigingen in het reglement

In de cao PO 2016-2017 is een aantal nieuwe contractvormen en een nieuwe functie, te weten de participatiebaan, opgenomen. De sociale partners hebben het Participatiefonds geadviseerd om bij het niet voortzetten of beëindigen van deze dienstverbanden, de uitkeringskosten in aanmerking te laten komen voor vergoeding.

Het Participatiefonds volgt dit advies en heeft gelet hierop een aantal nieuwe artikelen in het nieuwe reglement opgenomen. Het betreft de volgende toegevoegde artikelen:

  • Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging participatiebaan

Bijzonder onderwijs: Artikel 4:63 (artikel 5.1, eerste lid onder d CAO PO) en openbaar onderwijs: Artikel 5:66 (artikel 5.1, eerste lid onder d CAO PO)

  • Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband ten behoeve van Vervanging

Bijzonder onderwijs: Artikel 4: 64 (artikel 3.5, 3.6 en 3.7 CAO PO) en openbaar onderwijs: Artikel 5:67 (artikel 4.6b en 4.6c CAO PO)
 
De overige artikelen zijn qua voorwaarden onveranderd gebleven ten opzichte van het Reglement Participatiefonds 2015-2016