Reglement Participatiefonds voor primair onderwijs schooljaar 2018-2019

8-jun-2018

Het bestuur van het Participatiefonds heeft het reglement voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld.

Reglement Participatiefonds 2018-2019

Aanpassingen per 1-1-2019

Vrijstelling Instroomtoets bij aannemen uitkeringsgerechtigde
Het Participatiefonds voert per 1-1-2019 een vrijstelling in voor de instroomtoets voor werkgevers die iemand vanuit een werkloosheidsuitkering aannemen. Als blijkt dat het dienstverband toch onverhoopt moet worden beëindigd, dan gelden de volgende voorwaarden om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen:
- de medewerker moet meer dan 8 weken een werkloosheidsuitkering hebben gehad;
- de medewerker mag direct voorafgaand aan de uitkering niet voor het betreffende schoolbestuur gewerkt hebben;
- de ontslagdatum bij de betreffende schoolorganisatie moet tussen zes en twaalf maanden na indienstneming liggen en is op of na 1-1-2019.

Is er sprake van een vrijstelling voor de instroomtoets, dan neemt het Participatiefonds de uitkeringskosten voor haar rekening. Uiteraard moet een werkgever zich sowieso altijd aan het ontslagrecht en de cao PO houden voor de vraag of iemand ontslagen mag worden.

Dien zsm de aanvraag voor vergoeding van uitkeringskosten in
Nadert er een ontslagdatum van een van uw medewerkers? Dan moet u als werkgever zelf actie ondernemen om ervoor te zorgen dat u in aanmerking kunt komen voor vergoeding van eventuele uitkeringskosten die hierdoor voor u ontstaan. Als u door UWV wordt aangemerkt als laatste werkgever, dan krijgt u daarover een beschikkingsbrief van UWV. Controleer deze zorgvuldig en neem op tijd contact op met UWV als er iets niet klopt. 

Dien als laatste werkgever altijd zo snel mogelijk een vergoedingsverzoek in bij het Participatiefonds. U hoeft niet te wachten op een bericht hierover van het Participatiefonds. Wacht niet te lang met indienen. Zodra u van het Participatiefonds een rappelbrief krijgt omdat u nog geen verzoek hebt ingediend en het Participatiefonds wel al een rekening van UWV heeft gehad, heeft u namelijk nog maar een beperkte termijn om alle benodigde gegevens aan te leveren.  

Vergoedingsverzoeken die na het verstrijken van de termijn die in het Reglement genoemd wordt bij het Participatiefonds binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Ook niet als u volgens het Reglement recht zou hebben op vergoeding. 

In het nieuwe Reglement van het Participatiefonds per 1-1-2019 is dit expliciet vastgelegd in artikel 3:10. Eigenlijk verandert er voor u in de praktijk dus niets, het is alleen nog duidelijker opgeschreven.

Gebruik het juiste artikel voor een vergoedingsverzoek
Neemt u afscheid van een werknemer met wederzijds goedvinden? Laat dan de arbeidsovereenkomst niet ook nog eens ontbinden door de kantonrechter. U kunt de artikelen 4:37 t/m 4:43 (bijzonder onderwijs) en 5:47 t/m 5:53 (openbaar onderwijs) gebruiken.

Is er geen sprake van wederzijds goedvinden, maar van een procedure op tegenspraak bij de kantonrechter, dan gebruikt u artikel 4:3 uit het Reglement. U heeft bij het indienen van een vergoedingsverzoek de ontbindingsuitspraak, het verzoekschrift en het verweerschrift nodig.

Het Participatiefonds toetst namelijk of de procedure daadwerkelijk inhoudelijk op tegenspraak gevoerd is. Als deze stukken niet aangeleverd worden, kan het Participatiefonds niet toetsen of aan de regels is voldaan en de uitkeringskosten ten laste mogen komen van het collectief (het fonds).

In het nieuwe Reglement Participatiefonds per 1-1-2019 is dit nu ook expliciet vastgelegd in artikel 4:3.