Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Subsidie Sluitende Aanpak

Sinds de invoering van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet (WIA) gaat iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is er na verloop van tijd vaak enorm in inkomen op achteruit. Om dat te voorkomen is de Subsidie Sluitende Aanpak ontwikkeld, die wordt bekostigd door het Participatiefonds.

De Sluitende Aanpak richt zich op de volgende doelgroepen:

  • werknemers die 12 maanden ziek zijn en van wie een spoedig en duurzaam herstel niet zeker is;
  • werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en niet bij de eigen werkgever herplaatst kunnen worden.

Afhankelijk van de doelgroep kunnen de volgende instrumenten worden ingezet:

  • pre-advies;
  • aanvullende intensieve trajectbegeleiding;
  • loonkostensubsidie.

Meer informatie over de Sluitende Aanpak vindt u op www.vervangingsfonds.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier Resultaat pre-advies.