Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Vergoedingsverzoek indienen

Als een schoolbestuur het dienstverband van een werknemer beëindigt, moet het in principe zelf de eventuele uitkeringskosten van deze werknemer betalen. Het Participatiefonds betaalt deze uitkeringskosten als het schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden die in het reglement van het fonds staan. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient het schoolbestuur een vergoedingsverzoek in.

Het Participatiefonds toetst het vergoedingsverzoek aan de voorwaarden in zijn reglement. Elk schooljaar stelt het fonds een nieuw reglement vast voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs. Als het vergoedingsverzoek wordt ingewilligd, betaalt het Participatiefonds de uitkeringskosten.

Wanneer dient u een vergoedingsverzoek in?

Een vergoedingsverzoek dient u in voor elke beëindiging of het niet voortzetten van een dienstverband waarna de werknemer een uitkering of loonsuppletie kan aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of WWplus. Het is daarbij niet van belang hoe lang de werknemer bij u in dienst was. Waar het om gaat is dat u zijn of haar laatste werkgever bent geweest.

Hoe dient u een vergoedingsverzoek in?

U kunt het verzoek digitaal indienen via het werkgeversportaal. Dat kan zodra duidelijk is dat een dienstverband wordt beëindigd of een tijdelijk dienstverband niet wordt voortgezet. Omdat u er belang bij hebt te weten wat het Participatiefonds beslist vóórdat het dienstverband is beëindigd, is het goed om dat zo vroeg mogelijk te doen. Na het indienen van het vergoedingsverzoek hoort u binnen 8 weken wat het fonds heeft beslist.

Vergoedingsverzoek indienen

Meer informatie

Vragen?

Met vragen over het indienen van een vergoedingsverzoek kunt u terecht bij de helpdesk van het  Participatiefonds. Via de helpdesk kunt u ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers van het Participatiefonds.