Met welke instanties krijg ik te maken?

Wanneer uw werkgever uw dienstverband beëindigt en u werkloos wordt, dan speelt een aantal instanties een belangrijke rol. Hieronder leest u daar meer over.

De belangrijkste instanties waar u mee te maken kunt krijgen, zijn:

UWV

Als u werkloos wordt, moet u zich als werkzoekende inschrijven bij UWV en een WW-uitkering aanvragen. U regelt dit op www.werk.nl. UWV:

  • Bepaalt de hoogte en de duur van uw werkloosheidsuitkering.
  • Betaalt uw uitkering en factureert de kosten ervan aan ons.
  • Controleert uw sollicitatieplicht.
  • Biedt een aantal korte cursussen en workshops voor werkzoekenden aan.

Wat doet u?

U geeft alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie door aan UWV. Bijvoorbeeld een nieuwe baan, ziekte, zwangerschap, vakantie of vrijwilligerswerk. Daarnaast moet u ook al uw sollicitaties doorgeven en maandelijks het inkomstenopgaveformulier van UWV invullen. Dat laatste is verplicht; ook als u in die maand geen verdiensten hebt! Doet u dat niet, dan ontvangt u geen uitkering.

Let op: Voor de re-integratiebegeleiding hebt u alleen met ons te maken en niet met een (e-)werkcoach van UWV.

WWplus

Als u recht hebt op een WW-uitkering, hebt u ook recht op een bovenwettelijke uitkering. Die vraagt u aan bij WWplus. WWplus:

  • WWplus beoordeelt of u recht hebt op een bovenwettelijke uitkering. Is dat zo? Dan kent WWplus deze ook toe.
  • WWplus keert de bovenwettelijke uitkering aan u uit en factureert de kosten ervan aan ons.
  • WWplus controleert, zolang u de bovenwettelijke (aansluitende) uitkering ontvangt, of u voldoet aan uw sollicitatieplicht.
  • Keert loonsuppletie uit als u daar bij een nieuwe baan recht op hebt.

Wat doet u?

Vanaf het moment dat u een bovenwettelijke (aansluitende) uitkering of loonsuppletie ontvangt, geeft u WWplus alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie door. Bijvoorbeeld een nieuwe baan, ziekte, zwangerschap, vakantie en vrijwilligerswerk. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat u als werkzoekende ingeschreven blijft bij UWV WERKbedrijf.

Pensioenfonds ABP

U hebt tot nu toe pensioen opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds ABP. Als u een WW-uitkering of een aansluitende uitkering ontvangt, bouwt u nog steeds voor een deel pensioen op. Het ABP brengt de pensioenpremie hiervoor bij ons in rekening Tijdens uw WW-uitkering of aansluitende uitkering is uw pensioenopbouw echter maar 50% van uw laatstverdiende loon. Daarnaast stopt uw opbouw als u AOW krijgt. U kunt er daarom voor kiezen om zelf pensioen bij te sparen.

Re-integratiebedrijven

Wij werken voor uw re-integratiebegeleiding samen met verschillende re-integratiebedrijven, zoals Calder Werkt, Staat van Dienst, Power4People, IDplein, IMK, NCOI en USG. Zij verzorgen de re-integratieactiviteiten die wij als Participatiefonds bij hen afnemen.

Uw voormalig werkgever

Uw voormalig werkgever speelt geen rol bij uw re-integratiebegeleiding, tenzij u via deze werkgever een outplacementtraject volgt. In dat geval houdt het outplacementbedrijf uw voormalige werkgever op de hoogte van de vorderingen.

Uw gemeente

Als u na afloop van uw werkloosheidsuitkering nog geen baan hebt, dan kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering. Deze uitkering vraagt u aan bij uw gemeente. Vanaf het moment dat uw bijstandsuitkering start, is uw gemeente verantwoordelijk voor uw re-integratie.