Mijn inkomen

Hoe zit het met uw inkomen in de periode dat u een werkloosheidsuitkering ontvangt? En wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?

WW-uitkering

Wie recht heeft op een WW-uitkering ontvangt:

  • In de eerste twee maanden 75% van het dagloon, tot een bepaald maximum.
  • Vanaf de derde maand 70% van het dagloon , tot een bepaald maximum.

Is uw dagloon hoger dan het wettelijk bepaalde maximum? Dan gaat UWV bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximum dagloon.

De duur van de WW-uitkering is minimaal drie maanden. U vraagt uw WW-uitkering aan via www.werk.nl.

Bovenwettelijke uitkeringen

Bent u in het primair onderwijs werkzaam geweest, dan hebt u op grond van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) recht op bovenwettelijke uitkeringen.
Deze uitkeringen krijgt u in aanvulling op uw WW-uitkering. Een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering vraagt u aan bij WWplus. Er bestaan een aantal bovenwettelijke uitkeringen:

  • de reparatie-uitkering,
  • de aanvullende uitkering (AVU),
  • de aansluitende uitkering (ASU),
  • de extra aansluitende uitkering.

WOPO voor bijzonder en openbaar onderwijs

Voor het bijzonder en openbaar onderwijs gelden per 1 juli 2016 andere CAO-afspraken en op een aantal onderdelen ook verschillen in de uitkeringen. In de volgende paragrafen wordt per sector (openbaar of bijzonder) in grote lijnen de uitkeringen beschreven. Werknemers in het bijzonder onderwijs die tussen 1 juli 2016 en 1 september 2018 worden ontslagen, kunnen indien van toepassing, kiezen voor het sociale zekerheidsstelsel van het openbaar onderwijs. Hier gelden wel voorwaarden voor, onder andere dat het dienstverband beëindigd moet zijn met een vaststellingsovereenkomst.

Overgangsbepaling

Is uw uitkering voor 1 juli 2016 ingegaan? Dan hebt u mogelijk recht op verlenging van uw uitkering. De ASU wordt niet langer gemaximeerd tot de 65-jarige leeftijd, maar loopt door tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer u een ASU toegekend hebt gekregen voor ten minste 5,5 jaar en recht hebt op een uitkering tot uw 65e verjaardag, dan wordt deze uitkering verlengd tot de AOW-leeftijd. Voorwaarde is dat de uitkering op 1 juli 2016 lopend is of dat de uitkering vóór 1 juli 2016 is geëindigd en kan herleven. Dit geldt niet als de duur van 5,5 jaar is verstreken. De hoogte van de uitkering, gerekend vanaf het einde van de oorspronkelijk toegekende ASU tot AOW-leeftijd is 65% van het gemaximeerde WOPO-dagloon  (zie ook bij hoogte extra aansluitende uitkering).

Overgangsrecht WOPO bijzonder onderwijs

Indien u en uw (voormalige) werkgever voor 8 juli 2016 een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten ter beëindiging van uw dienstverband en u treedt voor 1 januari 2017 uit dienst, dan kunt u nog een beroep doen op de WOPO zoals die luidde op 30 juni 2016. Een aansluitende uitkering die op grond van die regeling loopt tot de 65e verjaardag van de werknemer, wordt verlengd tot de AOW-leeftijd. Deze verlenging heeft de hoogte van de extra aansluitende uitkering (65% van het gemaximeerde WOPO-dagloon).

 

Uitkeringen voor het bijzonder onderwijs

Uitkeringen voor het openbaar onderwijs

Pensioenopbouw tijdens werkloosheid

Ook als u een WW-uitkering, of een WOPO-uitkering ontvangt, bouwt u pensioen op bij het ABP. Dat is echter geen volledige pensioenopbouw. Tijdens uw WW-uitkering of aansluitende uitkering geldt vanaf januari 2018 een gedeeltelijke pensioenopbouw van 50%. Die pensioenopbouw loopt door zolang u een werkloosheidsuitkering krijgt. U kunt er uiteraard voor kiezen om meer pensioen op te bouwen. Het ABP noemt dit bijsparen.
Als u dat wilt, kunt u bijsparen tot 50%, 75% of 100% van uw eerdere pensioenopbouw. U moet dit zelf regelen met ABP, binnen 3 maanden nadat uw arbeidsovereenkomst is beëindigd. De premie voor het bijsparen betaalt u zelf rechtstreeks aan ABP.