Uitkeringen voor het openbaar onderwijs

27-jul-2016

Reparatie-uitkering

De versobering van de WW wordt in de CAO Primair Onderwijs hersteld in duur en opbouw naar maximaal 38 maanden. Wanneer u recht zou hebben gehad op een WW-uitkering die korter duurt dan die van de oude regeling, dan hebt u recht op een reparatie-uitkering. De reparatie-uitkering gaat in zodra de einddatum van de WW-uitkering is bereikt. De hoogte van de reparatie-uitkering is gelijk aan de hoogte van uw WW-uitkering als die niet zou zijn geëindigd, plus de hoogte van de aanvulling daarop, die u ontvangen zou hebben als de WW-uitkering niet eerder zou zijn geëindigd.

Aanvullende uitkering (AVU)

Zolang u recht hebt op een WW-uitkering, hebt u ook recht op de aanvullende uitkering (AVU). De aanvullende uitkering vult gedurende de eerste 6 maanden de WW-uitkering aan tot 75% van het ongemaximeerde WW-dagloon. Voor de resterende duur van de WW vult de aanvullende uitkering de WW aan tot 70% van het ongemaximeerde dagloon.

Aansluitende uitkering (ASU)

Na afloop van uw WW-uitkering inclusief een eventuele reparatie-uitkering  kunt u recht hebben op een aansluitende uitkering. De duur van de ASU hangt af van uw leeftijd en uw onderwijsdienstjaren op uw eerste werkloosheidsdag en in welke sector u werkzaam bent geweest.

Als u op de eerste werkloosheidsdag aan de 4-uit-5-jareneis  voldoet of daarvan bent vrijgesteld, hebt u recht op een aansluitende uitkering indien u op de eerste werkloosheidsdag de leeftijd van 42 jaar hebt bereikt en een onderwijsdiensttijd heeft van ten minste 5 jaar. De aansluitende uitkering gaat in zodra de reparatie-uitkering is geëindigd, als u daar recht op had, in de overige gevallen wanneer de WW-uitkering is geëindigd.

Let op! als u een onderbreking hebt in uw dienstjaren in het onderwijs, dan kan dat gevolgen hebben voor de duur van uw aansluitende uitkering. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de helpdesk van WWplus.

Duur van de aansluitende uitkering (ASU)

Bij minimaal 5 dienstjaren bij leeftijd Duur ASU
42 jaar 1 jaar
43 jaar 1,5 jaar
44 jaar 2 jaar
45 jaar 2,5 jaar
46 jaar of ouder 3 jaar

 

Bij minimaal 7 dienstjaren bij leeftijd Duur ASU
47 jaar 3,5 jaar
48 jaar 4 jaar
49 jaar 4,5 jaar
50 jaar 5 jaar
51 jaar of ouder 5,5 jaar

 

Bij minimaal 12 dienstjaren bij leeftijd Duur ASU
52 jaar tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt
53 of 54 jaar tot de eerste dag van de maand waarin u 66 jaar wordt
55 jaar of ouder tot uw AOW-leeftijd

Hoogte

De hoogte is 70% van het maximum dagloon dat is vastgelegd in de WOPO. Is uw WOPO-dagloon hoger dan dit maximum? Dan gaat WWplus bij het berekenen van uw uitkering uit van dat maximum dagloon.
Maar bij een ASU tot AOW-leeftijd (laatste categorie: 55 jaar of ouder, minimaal 12 dienstjaren) is dat 65% van het gemaximeerde WOPO-dagloon, vanaf uw 65e verjaardag tot uw AOW-leeftijd.

Hoe vraagt u uw bovenwettelijke uitkering aan?

Het aanvragen van uw bovenwettelijke uitkering regelt u via www.wwplus.nl of via de helpdesk van WWplus.
Bij voorkeur binnen 3 maanden na uw eerste WW-dag. Bij uw aanvraag wordt meteen gekeken of u behalve voor de aanvullende uitkering (AVU) ook voor de reparatie-uitkering, de aansluitende uitkering (ASU) of de extra aansluitende uitkering in aanmerking komt.

Let op! WWplus heeft voor het bepalen en toekennen van uw bovenwettelijke uitkering onder andere uw WW-beschikking van UWV nodig!

Meer informatie over de WOPO  vindt u op  www.wwplus.nl. U kunt ook contact opnemen met de helpdesk van WWplus.