Een nieuwe baan: wat verandert er?

U gaat weer aan het werk. Maar dat kan voor een ander aantal uren of voor een lager salaris zijn. Misschien gaat u ook wel in een andere sector werken. Wat betekent dat voor uw inkomen en pensioen?

Een nieuwe baan en uw werkloosheidsuitkering

Als u een nieuwe baan vindt, heeft dat gevolgen voor de hoogte van uw werkloosheidsuitkering. Bijvoorbeeld inkomstenaftrek.
Bij inkomstenaftrek wordt de hoogte van uw WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van uw inkomsten. Is uw inkomen uit werk minder dan 87,5% van uw WW-maandloon, dan trekt UWV uw inkomen af van uw uitkering. Een deel van uw inkomen (30%) wordt daarbij vrijgelaten. U krijgt dan dus een gedeeltelijke uitkering naast uw loon. Gaat u minder uren werken dan de uren waarop uw uitkering is gebaseerd, dan gelden voor de uren die u werkloos blijft de bestaande verplichtingen. Uw WW-uitkering stopt als uw inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van uw WW-maandloon.

Wilt u berekenen wat een nieuwe baan betekent voor uw inkomsten? Maak dan gebruik van de rekenhulp op www.uwv.nl,

Loonsuppletie

Vindt u een nieuwe baan met een lager salaris dan uw oude salaris, dan kan het zijn dat u recht hebt op loonsuppletie. Loonsuppletie is een aanvulling op uw salaris, die u kunt aanvragen bij WWplus. Om loonsuppletie te kunnen krijgen, gelden twee voorwaarden:

  • uw nieuwe dagloon is lager dan uw oude dagloon én;
  • u hebt recht op een aanvullende uitkering of een aansluitende uitkering (of u zou dit recht hebben gehad als u aansluitend op uw vorige baan geen nieuwe baan had aanvaard).

Tijdens de eerste helft van uw werkloosheidsuitkering kunt u een aanvulling krijgen tot maximaal 100% van uw WOPO-dagloon (ongemaximeerd). Tijdens de tweede helft is dat maximaal 90% van uw WOPO-dagloon (ongemaximeerd). De loonsuppletie wordt per maand achteraf betaald. Op de betaling van de loonsuppletie zijn de bepalingen uit de WW over de betaling, terugvordering en verrekening van de uitkering van toepassing.

Voor meer informatie over het aanvragen van loonsuppletie kunt u contact opnemen met de helpdesk van WWplus.

Pensioenopbouw

Als u een nieuwe baan vindt bij de overheid of in het onderwijs, bouwt u opnieuw volledig pensioen op bij Pensioenfonds ABP. Ontvangt u naast de inkomsten uit uw nieuwe baan nog een gedeeltelijke uitkering, dan blijft de pensioenopbouw voor de uitkering 37,5%.

Als u niet bij de overheid of in het onderwijs gaat werken, bouwt u alleen weer pensioen op als uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft. Ontvangt u naast uw nieuwe baan nog een gedeeltelijke uitkering, dan loopt uw pensioenopbouw bij het ABP voor deze uitkering door. Ontvangt u geen werkloosheidsuitkering meer? Kijk dan of het gunstig is het bij uw vorige werkgever opgebouwde pensioen over te brengen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

Wanneer u een nieuwe baan vindt via een uitzendbureau, bouwt u tijdens de eerste 26 werkweken geen pensioen op. Of u daarna wel in aanmerking komt voor een pensioenregeling moet u zelf met uw uitzendbureau bespreken.

Einde nieuwe baan

Wat gebeurt er met uw uitkering als de nieuwe werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt en u opnieuw werkloos wordt?

  • Uw nieuwe baan stopt binnen 26 weken

In dat geval herleeft uw recht op een werkloosheidsuitkering. De duur ervan wordt verlengd met het aantal weken dat u hebt gewerkt en geen uitkering hebt ontvangen. Bent u maar gedeeltelijk aan het werk of werkt u wisselende uren? Dan blijft de totale duur van uw recht op een uitkering hetzelfde.

  • Uw nieuwe baan stopt na 26 weken

Dan hebt u waarschijnlijk recht op een nieuwe WW-uitkering. U kunt deze aanvragen bij UWV.

Garantiedagloon UWV

Verdiende u in uw nieuwe baan minder dan in uw oude baan? Dan ontvangt u meestal ook een lagere WW-uitkering. Dat komt omdat u nu een lager dagloon hebt. Alleen onder bepaalde voorwaarden krijgt u van UWV toch een WW-uitkering die net zo hoog is als uw eerdere uitkering. Uw uitkering wordt dan berekend op basis van uw oude (hogere) dagloon, het garantiedagloon.
Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl


Garantie-uitkering WWplus

Bent u opnieuw werkloos geworden vanuit een baan in het primair onderwijs en hebt u met uw nieuwe baan een nieuw WW-recht opgebouwd? Dan hebt u vaak ook opnieuw recht op een bovenwettelijke uitkering. U kunt deze aanvragen bij WWplus. Bent u opnieuw werkloos geworden en hebt u géén nieuw bovenwettelijk uitkeringsrecht? Bijvoorbeeld omdat u in een andere sector werkte? Dan kunt u soms in aanmerking komen voor een garantieuitkering (of herleving van uw oude bovenwettelijke uitkering).. De hoogte en duur van die garantie-uitkering is dan gebaseerd op uw eerdere bovenwettelijke uitkering. U moet uw garantie-uitkering zelf aanvragen bij WWplus.

Voor meer informatie over de garantie-uitkering, kunt u contact opnemen met de helpdesk van WWplus.