Hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan

Als u in het primair onderwijs hebt gewerkt en in een uitkeringssituatie terecht komt, dan helpen wij u op weg naar een nieuwe baan.

Is uw uitkeringsrecht langer dan 1 jaar, dan begint uw re-integratietraject met een voorlichtingsbijeenkomst.

Hebt u korter dan 1 jaar recht op een uitkering, dan start direct de bemiddeling

Brochure