Fase II: arbeidskansengesprek met loopbaanscan

Als werkzoekende komt u natuurlijk het liefst terecht op een nieuwe werkplek die bij u past. Wij helpen u daarbij en dat is maatwerk.

Heeft u langer dan 1 jaar recht op uitkering? Dan gaan we nadat u de voorlichtingsbijeenkomst heeft bijgewoond samen uw arbeidskansen in kaart brengen. Dat doen we met een persoonlijk gesprek en een loopbaanscan. De loopbaanscan is een online vragenlijst die u moet invullen.

Een adviseur van Calder Werkt, het re-integratiebureau in uw regio waar het Participatiefonds mee samenwerkt, neemt contact met u op om een afspraak te maken hiervoor.

Zodra de uitkomsten van de loopbaanscan beschikbaar zijn, krijgt u een casemanager van het Participatiefonds toegewezen. Dit wordt uw vaste contactpersoon. De casemanager bespreekt met u het plan van aanpak dat uit de loopbaanscan en het arbeidskansengesprek voortkomt. Waar liggen uw kansen en ambities? Heeft u extra ondersteuning nodig om het beste uit uzelf te halen en een passende nieuwe werkplek te vinden?

Brochure