Opleiding

U kunt een opleiding volgen terwijl u een werkloosheidsuitkering ontvangt.

Voorwaarde is wel dat u hiervoor toestemming hebt van UWV of WWplus en dat u zich blijft houden aan uw sollicitatieplicht. Vindt u een baan, dan kan het zijn dat u met uw opleiding moet stoppen.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u zich omschoolt. Bijvoorbeeld omdat u niet meer in uw oude functie in het onderwijs kunt werken. U kunt dan voor de uren dat u zich omschoolt een tijdelijke ontheffing van uw sollicitatieplicht krijgen. Die ontheffing kunt u aanvragen als u voldoet aan 3 voorwaarden:

  1. De opleiding is noodzakelijk voor uw re-integratie, en
  2. De opleiding biedt voldoende kansen op betaald werk, en
  3. De opleiding duurt in totaal niet langer dan een jaar.

Hebt u een WW-uitkering van UWV, bent u ouder dan vijftig jaar én komt u in aanmerking voor een ontheffing? Dan kunt u misschien een zogenaamde Scholingsvoucher krijgen. Kijk voor meer informatie hierover op www.uwv.nl.