Sollicitatieplicht

Als u een werkloosheidsuitkering ontvangt, hebt u een sollicitatieplicht. Ook tijdens uw re-integratie of als u tijdelijk werkt.

U moet gemiddeld minstens één keer per week solliciteren en dit ook kunnen aantonen. Als u niet genoeg solliciteert of niet kunt aantonen dat u genoeg solliciteert, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Binnen een jaar AOW-leeftijd bereikt?
Sinds 1 mei 2018 is bij UWV een landelijke regeling van kracht die een aantal vrijstellingen geeft. Bereikt een werkzoekende met een recht op een werkloosheidsuitkering binnen één jaar de AOW-leeftijd dan geldt een vrijstelling voor de volgende plichten:

  • solliciteren;
  • het meewerken aan re-integratie;
  • passend werk accepteren;
  • ingeschreven staan als werkzoekend.

WWplus volgt het beleid en de regelgeving van UWV, bovengenoemde vrijstelling geldt ook voor werkzoekenden met een bovenwettelijke uitkering (aansluitende of extra aansluitende uitkering).  

Tijdens uw WW-uitkering
Het is belangrijk dat u uw sollicitaties op tijd doorgeeft aan UWV. Dat doet u via Mijn UWV/Werkmap op www.uwv.nl. Op basis daarvan controleert UWV of u voldoende solliciteert. De bewijsstukken van uw sollicitatieactiviteiten moet u minimaal twee jaar bewaren.

Tijdens uw aansluitende uitkering
In de periode dat u een aansluitende uitkering krijgt, controleert WWplus of u voldoende solliciteert. U houdt daarvoor uw eigen administratie bij van al uw sollicitatieactiviteiten. WWplus neemt zelf contact met u op voor de controle van uw sollicitaties. Ook hier is het belangrijk dat u alle bewijsstukken van uw sollicitatieactiviteiten minimaal twee jaar bewaart.

Administratie van uw sollicitatieactiviteiten

Zorg dat uw bewijsstukken van uw sollicitatieactiviteiten bewaart. Hoe doet u dit?

Sollicitatieactiviteit

Zo toont u dat aan

Open sollicitatie

Bewaar een kopie van uw brief of e-mail

Sollicitatiegesprek

Bewaar een kopie van uw brief of e-mail

CV plaatsen op een vacaturewebsite

Bewaar de e-mail met de bevestiging van uw inschrijving

Inschrijven bij detacheringsbureau, arbeidspool of (onderwijs)invalpool

Noteer wanneer u zich hebt ingeschreven, met wie u hebt gesproken en wat de functie van deze persoon is

Telefonisch solliciteren bij een werkgever

Noteer met welk bedrijf u hebt gebeld, wanneer dat was, met wie u hebt gesproken en wat de functie van deze persoon was

Mondeling solliciteren bij een werkgever

Noteer met welk bedrijf u bent langsgegaan, wanneer dat was, met wie u hebt gesproken en wat de functie van deze persoon was

Solliciteren via een uitzendbureau of vacaturewebsite

Bewaar de e-mail met ontvangstbevestiging van uw sollicitatie

Assessment of test als onderdeel van een sollicitatieprocedure Bewaar de uitnodiging voor het assessment of de test

 

Ontheffing sollicitatieplicht

Alleen in een paar situaties kunt u tijdelijk ontheffing krijgen van de plicht om te solliciteren Dat is bij:

  • Noodzakelijke scholing
  • Noodzakelijke intensieve mantelzorg
  • Een proefplaatsing
  • Voorbereiding en start eigen bedrijf
  • Een noodsituatie.

Is bij u sprake van één van deze situaties? Neem dan contact op met onze afdeling Casemanagement Re-integratie om uw situatie te bespreken.

Wij kunnen dan een advies naar UWV of WWplus sturen. Zij beslissen uiteindelijk of u in aanmerking komt voor ontheffing.