Wijzigingen doorgeven

Wanneer u een werkloosheidsuitkering ontvangt, moet u alle belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven. Hieronder leest u wat u moet doorgeven, en hoe u dat doet.

Hebt u een WW-uitkering? Dan hoeft u die wijzigingen alleen door te geven aan UWV. WWplus krijgt de wijzigingen dan automatisch van UWV. Bent u langdurig ziek en krijgt u van UWV een Ziektewetuitkering, dan moet u dit wél zelf doorgeven aan WWplus. Dat geldt ook als uw Ziektewetuitkering eindigt.

Krijgt u alleen een aansluitende uitkering of loonsuppletie van WWplus, dan geeft u de wijzigingen in uw situatie door aan WWplus. Het Participatiefonds hoeft u alleen te informeren als wij u hebben uitgenodigd voor een re-integratieactiviteit.

U geeft een wijziging door als:

 • uw adres wijzigt;
 • u ziek bent, of weer beter;
 • u weer (geheel of gedeeltelijk) gaat werken;
 • uw baan eindigt;
 • u uw uitkering wilt stopzetten;
 • u vakantiedagen wilt opnemen;
 • u zwangerschapsverlof wilt opnemen;
 • u vrijwilligerswerk gaat doen;
 • u een opleiding gaat volgen;
 • u mantelzorg gaat verrichten;
 • u stage gaat lopen;
 • u een proefplaatsing accepteert.

Hoe geef ik een wijziging door?

Doorgeven adreswijziging, nieuwe baan of vakantie:

Doorgeven wijziging aantal uren of einde baan:

Ziek- of betermelden:

 • bij UWV via UWV Telefoon Werknemers: 0900 - 9294
 • bij WWplus via de Helpdesk: 088 - 605 51 20

Aanvragen zwangerschapsverlof:

 • bij UWV via UWV Telefoon Werknemers: 0900 - 9294
 • bij WWplus met het Wijzigingsformulier op www.wwplus.nl

Toestemming vragen voor vrijwilligerswerk, stage, opleidingen of mantelzorg

 • Hebt u een WW-uitkering, dan regelt u die toestemming rechtstreeks via Mijn UWV/Werkmap.
 • Krijgt u een aansluitende uitkering, dan kunt bij onze afdeling Casemanagement Re-integratie een formulier opvragen waarmee u de toestemming kunt regelen.