Veel gestelde vragen

Is uw werkloosheidsuitkering ingegaan vóór 1 juli 2015? Dan gelden er door de wetswijziging van 1 juli 2015 voor u op sommige punten andere regels. Ook vindt u hier informatie over het werken als zelfstandige.

  1. Ik heb al WW en ben opnieuw werkloos geworden, krijg ik dan twee WW-rechten?
  2. Wat gebeurt er als ik het Inkomstenformulier WW te laat verstuur?
  3. Ik ga weer werken. Hoe wordt dit verrekend met mijn WW-uitkering?
  4. Ik ontvang een WW-uitkering. Daarnaast werk ik als zelfstandige. Wat gebeurt er met mijn uitkering?
  5. Ik maak gebruik van de startperiode. Wat gebeurt er met mijn WW-uitkering als de startperiode afloopt?
  6. Hoe wordt beoordeeld of werk passend voor mij is?

1. Ik heb al WW en ben opnieuw werkloos geworden, krijg ik dan twee WW-rechten?

Ontving u al WW voor 1 juli 2015 en bent u op of na 1 juli 2015 opnieuw werkloos geworden, dan hebt u misschien een nieuw recht op WW. U kunt een nieuwe WW-uitkering naast uw huidige WW-uitkering krijgen als u voldoet aan de voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u op uwv.nl. UWV beoordeelt op basis van uw nieuwe aanvraag of u inderdaad een nieuwe WW-uitkering krijgt.

2. Wat gebeurt er als ik het Inkomstenformulier WW te laat verstuur?

Als u uw Inkomstenformulier WW te laat verstuurt, dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. UWV betaalt uw WW-uitkering namelijk pas als zij uw formulier hebben ontvangen. Als u te laat bent, kan UWV uw uitkering (tijdelijk) verlagen. Dat is afhankelijk van hoeveel dagen u te laat bent en hoe vaak dit voorkomt.

3. Ik ga weer werken. Hoe wordt dit verrekend met mijn WW-uitkering?

UWV stelt de hoogte van uw WW-uitkering vast door uw inkomsten te verrekenen. UWV trekt daarvoor uw inkomen uit werk af van uw uitkering als uw inkomen minder is dan 87,5% van uw WW-maandloon. Een deel (30%) van uw inkomen wordt daarbij vrijgelaten. Uw WW-uitkering stopt als uw inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van uw WW-maandloon. U geeft uw inkomsten elke maand aan UWV door via Mijn UWV of via het formulier Inkomstenopgave dat u kunt downloaden van uwv.nl. U stuurt het daarna ingevuld en getekend naar UWV op. UWV betaalt uw WW-uitkering alleen als zij het formulier op tijd hebben ontvangen.

Als u werkloos bent vóór 1 juli 2015 en u krijgt WW, verandert er op dit moment niets voor u. U kunt wel te maken krijgen met de nieuwe regels als uw situatie verandert. Is dat het geval? Dan kunt u op uwv.nl meer informatie vinden die mogelijk voor u van toepassing is.

4. Ik ontvang een WW-uitkering. Daarnaast werk ik als zelfstandige. Wat gebeurt er met mijn uitkering?

Voor de uren die u werkt als zelfstandige, berekent UWV een fictief inkomen. Dat doet UWV door uw dagloon om te rekenen naar een bedrag per uur. De uitkomst daarvan vermenigvuldigt UWV met het aantal uren per maand dat u als zelfstandige werkt. Het fictieve inkomen trekt UWV vervolgens af van uw WW-uitkering. De hoogte van uw WW-uitkering is blijvend. Als u (tijdelijk) minder uren werkt als zelfstandige, gaat uw WW-uitkering dus niet omhoog.

Gaat u als zelfstandige meer werken, dan heeft dit wel gevolgen voor uw uitkering. Bent u voor 1 juli 2015 werkloos geworden, dan geldt voor u mogelijk een andere aftrek als het gaat om zelfstandige uren. Meer informatie hierover vindt u op uwv.nl.

5. Ik maak gebruik van de startperiode. Wat gebeurt er met mijn WW-uitkering als de startperiode afloopt?

Besluit u om door te gaan met uw bedrijf? Geef dan na de startperiode het aantal uren dat u voor uw bedrijf werkt door aan UWV. UWV berekent dan op basis van de gewerkte uren een fictief inkomen. Daarvoor rekent UWV uw dagloon om naar een bedrag per uur. De uitkomst daarvan vermenigvuldigt UWV met het aantal uren dat u per maand als zelfstandige werkt. UWV trekt vervolgens uw fictieve inkomen af van uw WW-uitkering. Als u niet doorgaat met uw bedrijf, dan kunt u na de startperiode weer een WW-uitkering krijgen.

6. Hoe wordt beoordeeld of werk passend voor mij is?

In het eerste halfjaar van uw werkloosheid is passend werk ‘werk dat past bij uw ervaring, opleidings- en salarisniveau’. Uw sollicitatieplicht geldt daarbij voor banen met een reistijd van maximaal 2 uur per dag. Na het eerste halfjaar zijn alle banen passend. Ook werk dat minder betaalt. Daarnaast gaat de reistijd omhoog naar maximaal 3 uur per dag. Reisde u in uw oude baan langer dan 2 of 3 uur per dag? Dan moet u een baan met een langere reistijd altijd accepteren. Soms zelfs als dat betekent dat u ervoor moet verhuizen.